Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Vật lí 11 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập vật lí 11 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức, kĩ năng, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Vật lí 11 – Cánh Diều

Chủ đề 1. DAO ĐỘNG

1. Dao động điều hòa
2. Một số dao động điều hòa thường gặp
3. Năng lượng trong dao động điều hòa
4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng

Chủ đề 2. SÓNG

1. Mô tả sóng
2. Sóng dọc và sóng ngang
3. Giao thoa sóng
4. Sóng dừng

Chủ đề 3. ĐIỆN TRƯỜNG

1. Lực tương tác giữa các điện tích
2. Điện trường
3. Điện thế, hiệu điện thế, tụ điện

Chủ đề 4. DÒNG ĐIỆN, MẠCH ĐIỆN

1. Cường độ dòng điện
2. Điện trở
3. Nguồn điện, năng lượng điện và công suất điện

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com