Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh 11 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn giáo dục quốc phòng và an ninh 11 cánh diều bao gồm phần Khởi động, Khám phá, Thực hành, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục quốc phòng và an ninh 11 – Cánh Diều

Bài 1. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 2. Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
Bài 3. Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế
Bài 4. Một số vấn đề về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
Bài 5. Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân
Bài 6. Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo
Bài 7. Pháp luật về quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Bài 8. Lợi dụng địa hình, địa vật
Bài 9. Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo
Bài 10. Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com