Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tin học 8 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập tin học 8 ctst bao gồm phần Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Thực hành, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tin học 8 – Chân Trời Sáng Tạo

CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 1. Lịch sử phát triển máy tính

CHỦ ĐỀ 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 2. Thông tin trong môi trường số
Bài 3. Thông tin với giải quyết vấn đề

CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bài 4. Sử dụng công nghệ kĩ thuật số

CHỦ ĐỀ 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 5. Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong công thức
Bài 6. Sắp xếp, lọc dữ liệu
Bài 7. Tạo, chỉnh sửa biểu đồ
Bài 8A. Thêm hình minh họa cho văn bản
Bài 9A. Trình bày văn bản
Bài 10A. Trình bày trang chiếu
Bài 11A. Sử dụng bản mẫu
Bài 8B. Xử lí ảnh
Bài 9B. Ghép ảnh
Bài 10B. Xoay, cắt, thêm chữ vào ảnh
Bài 11B. Tẩy, tạo hiệu ứng cho ảnh

CHỦ ĐỀ 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Bài 12. Thuật toán, chương trình máy tính
Bài 13. Cấu trúc rẽ nhánh
Bài 14. Cấu trúc lặp
Bài 15. Gỡ lỗi chương trình

CHỦ ĐỀ 6. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

Bài 16. Tin học và nghề nghiệp

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com