Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 6 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn giáo dục thể chất 6 cánh diều bao gồm phần Kiến thức chung, Vận động cơ bản, Thể thao tự chọn. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 6 – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ: CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG TRONG TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO

PHẦN 2: VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

CHỦ ĐỀ 1: CHẠY CỰ LI NGẮN (60 M)

Bài 1: Kĩ thuật chạy giữa quãng và các động tác bổ trợ
Bài 2: Kĩ thuật xuất phát cao, chạy lao sau xuất phát và chạy về đích

CHỦ ĐỀ 2: NÉM BÓNG

Bài 1: Kĩ thuật ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng
Bài 2: Kĩ thuật chạy đà
Bài 3: Phối hợp các giai đoạn ném bóng

CHỦ ĐỀ 3: CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH

Bài 1: Kĩ thuật chạy giữa quãng
Bài 2: Kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát, kĩ thuật chạy về đích

CHỦ ĐỀ 4: BÀI TẬP THỂ DỤC

Bài 1: Bài thể dục liên hoàn 32 nhịp (từ nhịp 1 đến nhịp 16)
Bài 2: Bài thể dục liên hoàn 32 nhịp (từ nhịp 17 đến nhịp 32)

PHẦN 3: THỂ THAO TỰ CHỌN

CHỦ ĐỀ 1: BÓNG RỔ

Bài 1: Kĩ thuật chạy nghiêng và tại chỗ dẫn bóng
Bài 2: Kĩ thuật dẫn bóng theo đường thẳng
Bài 3: Kĩ thuật tại chỗ chuyền, bắt bóng hai tay trước ngực
Bài 4: Kĩ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên vai

CHỦ ĐỀ 2: BÓNG ĐÁ

Bài 1: Kĩ thuật di chuyển
Bài 2: Kĩ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân
Bài 3: Kĩ thuật dừng bóng bằng lòng bàn chân
Bài 4: Kĩ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân

CHỦ ĐỀ 3: ĐÁ CẦU

Bài 1: Kĩ thuật di chuyển ngang và tâng cầu bằng đùi
Bài 2: Kĩ thuật di chuyển tiến, lùi và tâng cầu bằng mu bàn chân
Bài 3: Kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân
Bài 4: Kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com