Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Công nghệ 7 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn bài công nghệ 7 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức, Luyện tập, Vận dụng, Kiến thức cốt lõi. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Công nghệ 7 – Cánh Diều

Chủ đề 1. TRỒNG TRỌT VÀ LÂM NGHIỆP

Bài 1. Giới thiệu chung về trồng trọt
Bài 2. Quy trình trồng trọt
Bài 3. Nhân giống cây trồng
Bài 4. Giới thiệu chung về rừng
Bài 5. Trồng cây rừng
Bài 6. Chăm sóc cây rừng sau khi trồng
Bài 7. Bảo vệ rừng
Ôn tập chủ đề 1. Trồng trọt và Lâm nghiệp

Chủ đề 2. CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN

Bài 8. Giới thiệu chung về chăn nuôi
Bài 9. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
Bài 10. Phòng và trị bệnh cho vật nuôi
Bài 11. Giới thiệu chung về nuôi trồng thuỷ sản
Bài 12. Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao
Bài 13. Quản lí môi trường ao nuôi và phòng, trị bệnh thuỷ sản
Bài 14. Bảo vệ môi trường nuôi và nguồn lợi thuỷ sản
Ôn tập chủ đề 2. Chăn nuôi và và Thuỷ sản

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com