Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 11. Nội dung bài giải bài tập sgk địa lí lớp 11 bao gồm đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ, và bài tập có trong sách giáo khoa địa lí lớp 11, để giúp các em học tốt môn địa lí. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Địa Lí 11


II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Địa Lí 11

A – KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu
Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi

Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

A – ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 6. HỢP CHỦNG QUỐC HOA KÌ

Tiết 1: Tự nhiên và dân cư

Tiết 2: Kinh tế

Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Bài 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

Tiết 1: EU – Liên minh khu vực lớn trên thế giới

Tiết 2: EU – Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu

Tiết 4: Cộng hòa liên bang Đức

Bài 8. LIÊN BANG NGA

Tiết 1: Tự nhiên, dân cư, xã hội

Tiết 2: Kinh tế

Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liêng bang Nga

Bài 9. NHẬT BẢN

Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế

Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế

Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Bài 10. CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)

Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội

Tiết 2: Kinh tế

Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Bài 11. KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội

Tiết 2: Kinh tế

Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Bài 12. Ô-XTRÂY-LI-A

Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a

Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a


III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11

Tuyển Tập 20 Năm Đề Thi Olympic Địa Lí Lớp 11


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk địa lí lớp 11!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com