Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Giáo Dục Công Dân 6 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung soạn bài giáo dục công dân 6 kntt bao gồm phần Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Giáo Dục Công Dân 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 1 Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
Bài 2 Yêu thương con người
Bài 3 Siêng năng, kiên trì
Bài 4 Tôn trọng sự thật
Bài 5 Tự lập
Bài 6 Tự nhận thức bản thân
Bài 7 Ứng phó với tình huống nguy hiểm
Bài 8 Tiết kiệm
Bài 9 Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 10 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Bài 11 Quyền cơ bản của trẻ em
Bài 12 Thực hiện quyền trẻ em

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com