Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Vật lí 10 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập vật lí 10 kntt bao gồm phần Khởi động, Câu hỏi, Hoạt động, Em có thể. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Vật lí 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

Bài 1. Làm quen với Vật lí
Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí
Bài 3. Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo

CHƯƠNG II. ĐỘNG HỌC

Bài 4. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được
Bài 5. Tốc độ và vận tốc
Bài 6. Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động
Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian
Bài 8. Chuyển động biến đổi. Gia tốc
Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 10. Sự rơi tự do
Bài 11. Thực hành: Đo gia tốc rơi tự do
Bài 12. Chuyển động ném

CHƯƠNG III. ĐỘNG LỰC HỌC

Bài 13. Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực
Bài 14. Định luật 1 Newton
Bài 15. Định luật 2 Newton
Bài 16. Định luật 3 Newton
Bài 17. Trọng lực và lực căng
Bài 18. Lực ma sát
Bài 19. Lực cản và lực nâng
Bài 20. Một số ví dụ về cách giải các bài toán thuộc phần động lực học
Bài 21. Moment lực. Cân bằng của vật rắn
Bài 22. Thực hành: Tổng hợp lực

CHƯƠNG IV. NĂNG LƯỢNG, CÔNG, CÔNG SUẤT

Bài 23. Năng lượng. Công cơ học
Bài 24. Công suất
Bài 25. Động năng, thế năng
Bài 26. Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng
Bài 27. Hiệu suất

CHƯƠNG V. ĐỘNG LƯỢNG

Bài 28. Động lượng
Bài 29. Định luật bảo toàn động lượng
Bài 30. Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm

CHƯƠNG VI. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Bài 31. Động học của chuyển động tròn đều
Bài 32. Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm

CHƯƠNG VII. BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG

Bài 33. Biến dạng của vật rắn
Bài 34. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com