Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Địa lí 10 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập địa lí 10 kntt bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Địa lí 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Phần một. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

Bài 1 Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp

Chương 1. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ

Bài 2 Phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Bài 3 Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

Phần hai. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Chương 2. TRÁI ĐẤT

Bài 4 Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất
Bài 5 Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

Chương 3. THẠCH QUYỂN

Bài 6 Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng
Bài 7 Nội lực và ngoại lực
Bài 8 Thực hành: Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa

Chương 4. KHÍ QUYỂN

Bài 9 Khí quyển, các yếu tố khí hậu
Bài 10 Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Chương 5. THỦY QUYỂN

Bài 11 Thủy quyển, nước trên lục địa
Bài 12 Nước biển và đại dương
Bài 13 Thực hành: Phân tích chế độ nước sông Hồng

Chương 6. SINH QUYỂN

Bài 14 Đất trên Trái Đất
Bài 15 Sinh quyển
Bài 16 Thực hành: Tìm hiểu sự phân bố đất và sinh vật trên Trái Đất

Chương 7. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA VỎ ĐỊA LÍ

Bài 17 Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí
Bài 18 Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Phần ba. ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI

Chương 8. ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bài 19 Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới
Bài 20 Phân số dân cư và đô thị hóa trên thế giới

Chương 9. CÁC NGUỒN LỰC, MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Bài 21 Các nguồn lực phát triển kinh tế
Bài 22 Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

Chương 10. ĐỊA LÍ NGÀNH NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

Bài 23 Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Bài 24 Địa lí ngành nông nghiệp
Bài 25 Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản
Bài 26 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai
Bài 27 Thực hành: Vẽ và nhận xét biểu đồ về sản lượng lương thực của thế giới

Chương 11. ĐỊA LÍ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Bài 28 Vai trò, đặc điểm, cơ cấu ngành công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 29 Địa lí một số ngành công nghiệp
Bài 30 Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Bài 31 Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai
Bài 32 Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu một vấn đề công nghiệp

Chương 12. ĐỊA LÍ NGÀNH DỊCH VỤ

Bài 33 Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ
Bài 34 Địa lí ngành giao thông vận tải
Bài 35 Địa lí ngành bưu chính viễn thông
Bài 36 Địa lí ngành du lịch
Bài 37 Địa lí ngành thương mại và ngành tài chính ngân hàng
Bài 38 Thực hành: Viết báo cáo tìm hiểu về một ngành dịch vụ

Chương 13. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

Bài 39 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 40 Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com