Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 10 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn giáo dục thể chất 10 kntt bao gồm phần Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 10 – BÓNG ĐÁ – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG

Chủ đề: Sử dụng các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất

PHẦN II. THỂ THAO TỰ CHỌN: BÓNG ĐÁ

Chủ đề 1. Lịch sử ra đời, phát triển môn bóng đá và một số điều luật trong thi đấu bóng đá

Bài 1. Lịch sử ra đời, phát triển môn Bóng đá
Bài 2. Một số điều luật trong thi đấu bóng đá

Chủ đề 2. Kĩ thuật dẫn bóng

Bài 1. Kĩ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật dẫn bóng bằng mu giữa bàn chân

Chủ đề 3. Kĩ thuật đá bóng

Bài 1. Kĩ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật đá bóng bằng mu giữa bàn chân

Chủ đề 4. Kĩ thuật dừng bóng

Bài 1. Kĩ thuật dừng bóng lăn sệt bằng lòng bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật dừng bóng lăn sệt bằng gan bàn chân

Chủ đề 5. Kĩ thuật ném biên và đánh đầu

Bài 1. Kĩ thuật ném biên
Bài 2. Kĩ thuật tại chỗ đánh đầu bằng trán giữa

Chủ đề 6. Kĩ thuật thủ môn

Bài 1. Kĩ thuật bắt bóng lăn sệt
Bài 2. Kĩ thuật phát bóng thấp tay, cao tay

II. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 10 – BÓNG CHUYỀN – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Phần một. KIẾN THỨC CHUNG

Chủ đề: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Phần hai. THỂ THAO TỰ CHỌN – BÓNG CHUYỀN

Chủ đề 1: SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN – MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CƠ BẢN VỀ SÂN TẬP, DỤNG CỤ VÀ THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN

Bài 1. Sơ lược lịch sử phát triển môn Bóng chuyền trên thế giới và Việt Nam
Bài 2. Một số điều luật cơ bản về sân tập, dụng cụ và thi đấu Bóng chuyền

Chủ đề 2: KĨ THUẬT TƯ THẾ CHUẨN BỊ, DI CHUYỂN VÀ CHUYỀN BÓNG CƠ BẢN

Bài 1. Kĩ thuật tư thế chuẩn bị
Bài 2. Kĩ thuật di chuyển cơ bản
Bài 3. Kĩ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai tay trước mặt
Bài 4. Kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt

Chủ đề 3: KĨ THUẬT PHÁT BÓNG, ĐẬP BÓNG VÀ CHẮN BÓNG CƠ BẢN

Bài 1. Kĩ thuật phát bóng thấp tay trước mặt
Bài 2. Kĩ thuật đập bóng chính diện theo phương lấy đà
Bài 3. Kĩ thuật chắn bóng

III. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 10 – BÓNG RỔ – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Phần một. KIẾN THỨC CHUNG

Chủ đề: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Phần hai. THỂ THAO TỰ CHỌN – BÓNG RỔ

Chủ đề 1: SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN – MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CƠ BẢN VỀ SÂN TẬP, DỤNG CỤ VÀ THI ĐẤU BÓNG RỔ

Bài 1: Sơ lược lịch sử phát triển môn Bóng rổ trên thế giới và Việt Nam
Bài 2: Một số điều luật cơ bản về sân tập, dụng cụ và thi đấu bóng rổ

Chủ đề 2: KĨ THUẬT DI CHUYỂN – DẪN VÀ CHUYỀN BÓNG

Bài 1: Kĩ thuật di chuyển
Bài 2: Kĩ thuật dẫn bóng
Bài 3: Kĩ thuật bắt và chuyền bóng bằng hai tay trước ngực

Chủ đề 3: KĨ THUẬT NÉM RỔ

Bài 1: Kĩ thuật tại chỗ ném rổ bằng một tay trên vai
Bài 2: Phối hợp kĩ thuật dẫn bóng tại chỗ và ném rổ
Bài 3: Phối hợp kĩ thuật di chuyển ném rổ bằng một tay trên vai

IV. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 10 – CẦU LÔNG – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG

Chủ đề: Sử dụng các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất

PHẦN II. THỂ THAO TỰ CHỌN: CẦU LÔNG

Chủ đề 1. Lịch sử ra đời và phát triển môn Cầu lông. Một số điều luật trong thi đấu cầu lông

Bài 1. Lịch sử ra đời và phát triển môn Cầu lông
Bài 2. Một số điều luật trong thi đấu cầu lông

Chủ đề 2. Kĩ thuật di chuyển

Bài 1. Kĩ thuật di chuyển đơn bước
Bài 2. Kĩ thuật di chuyển nhiều bước

Chủ đề 3. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay

Bài 1. Cách cầm vợt, cầu, tư thế chuẩn bị và kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay
Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay
Bài 3. Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến đánh cầu thấp tay
Bài 4. Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu thấp tay

Chủ đề 4. Kĩ thuật giao cầu

Bài 1. Kĩ thuật giao cầu thuận tay
Bài 2. Kĩ thuật giao cầu trái tay

Chủ đề 5. Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay

Bài 1. Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay
Bài 2. Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi đánh cầu cao thuận tay
Bài 3. Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao thuận tay

Chủ đề 6. Kĩ thuật đập cầu

Bài 1. Kĩ thuật đập cầu thuận tay
Bài 2. Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi đập cầu thuận tay
Bài 3. Phối hợp kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay

V. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com