Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 6 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 6 ctst bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học và phần hình học để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 6 Tập Một – Chân Trời Sáng Tạo

Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1

Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 2

Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

Bài 3

Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

Bài 4

Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài 5

Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 6

Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Bài 7

Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 8

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 9

Ước và bội

Bài 10

Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 11

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Bài 12

Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bài 13

Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Bài 14

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Bài tập cuối chương 1

Chương 2. SỐ NGUYÊN

Bài 1

Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Bài 2

Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Bài 3

Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

Bài 4

Phép nhân và phép chia hai số nguyên

Bài 5

Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên

Bài tập cuối chương 2

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Chương 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 1

Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

Bài 2

Hình chữ nhật – Hình thoi. Hình bình hành – Hình thang cân

Bài 3

Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Bài 4

Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Bài tập cuối chương 3

Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT

Chương 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1

Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2

Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Bài 3

Biểu đồ tranh

Bài 4

Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Bài 5

Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương

Bài tập cuối chương 4


II. Giải bài tập sgk Toán 6 Tập Hai – Chân Trời Sáng Tạo


III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com