Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tin học 8 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập tin học 8 cánh diều bao gồm phần Khởi động, Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng, Câu hỏi tự kiểm tra. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tin học 8 – Cánh Diều

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

SƠ LƯỢC VỀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH

Bài 1. Vài nét lịch sử phát triển máy tính
Bài 2. Vài nét lịch sử phát triển máy tính (tiếp theo)

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

ĐẶC ĐIỂM CỦA THÔNG TIN TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

THÔNG TIN VỚI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Bài 1. Dữ liệu số trong thời đại thông tin
Bài 2. Khai thác thông tin số trong các hoạt động kinh tế xã hội
Bài 3. Bài tập nhóm: Thông tin với giải quyết vấn đề

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

ĐẠO ĐỨC VÀ VĂN HOÁ TRONG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT SỐ

Bài học. Sử dụng công nghệ kĩ thuật số có đạo đức và văn hoá

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

E1. XỬ LÍ VÀ TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU BẰNG BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ

Bài 1. Lọc dữ liệu
Bài 2. Sắp xếp dữ liệu
Bài 3. Biểu đồ trong phần mềm bảng tính
Bài 4. Thực hành tạo biểu đồ
Bài 5. Các kiểu địa chỉ trong Excel
Bài 6. Thực hành tổng hợp
E2. SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU NÂNG CAO
Bài 1. Xử lí đồ hoạ trong văn bản
Bài 2. Thực hành xử lí đồ hoạ trong văn bản
Bài 3. Danh sách liệt kê và tiêu đề trang
Bài 4. Thực hành tạo danh sách liệt kê và tiêu đề trang
Bài 5. Thực hành tổng hợp
Bài 6. Sử dụng các bản mẫu trong tạo bài trình chiếu
Bài 7. Thực hành sử dụng bản mẫu
Bài 8. Kết nối đa phương tiện và hoàn thiện trang chiếu
Bài 9. Thực hành tổng hợp
E3. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM CHỈNH SỬA ẢNH
Bài 1. Làm quen với phần mềm GIMP
Bài 2. Vùng chọn và ứng dụng
Bài 3. Thực hành với vùng chọn
Bài 4. Lớp ảnh
Bài 5. Thực hành làm việc với lớp ảnh và vùng chọn
Bài 6. Thêm chữ vào ảnh
Bài 7. Thực hành sử dụng bản mẫu
Bài 8. Tạo sản phẩm theo nhóm

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

Bài 1. Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình
Bài 2. Sử dụng biến trong chương trình
Bài 3. Sử dụng biểu thức trong chương trình
Bài 4. Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình
Bài 5. Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình
Bài 6. Thực hành tìm và sửa lỗi
Bài 7. Thực hành tổng hợp

CHỦ ĐỀ G. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

TIN HỌC VÀ NGÀNH NGHỀ

Bài 1. Tin học và ứng dụng
Bài 2. Tin học và các ngành nghề

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com