Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Khoa Học Tự Nhiên 6 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập khoa học tự nhiên 6 ctst bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Khoa Học Tự Nhiên 6 – Chân Trời Sáng Tạo

Mở đầu

Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên
Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên
Bài 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo – Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học

Chủ đề 1: Các phép đo

Bài 4: Đo chiều dài
Bài 5: Đo khối lượng
Bài 6: Đo thời gian
Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ

Chủ đề 2: Các thể của chất

Bài 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất

Chủ đề 3: Oxygen và không khí

Bài 9: Oxygen
Bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí

Chủ đề 4: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng; Tính chất và ứng dụng của chúng

Bài 11: Một số vật liệu thông dụng
Bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng
Bài 13: Một số nguyên liệu
Bài 14: Một số lương thực – thực phẩm

Chủ đề 5: Chất tinh khiết – Hỗn hợp – Phương pháp tách các chất

Bài 15: Chất tinh khiết – Hỗn hợp
Bài 16: Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp

Chủ đề 6: Chất tinh khiết – Hỗn hợp – Phương pháp tách các chất

Bài 17: Tế bào
Bài 18: Thực hành quan sát tế bào sinh vật

Chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể

Bài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào
Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào
Bài 21: Thực hành quan sát sinh vật

Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống

Bài 22: Phân loại thế giới sống
Bài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân
Bài 24: Virus
Bài 25: Vi khuẩn
Bài 26: Thực hành quan sát vi khuẩn. Tìm hiểu các bước làm sữa chua
Bài 27: Nguyên sinh vật
Bài 28: Nấm
Bài 29: Thực vật
Bài 30: Thực hành phân loại thực vật
Bài 31: Động vật
Bài 32: Thực hành quan sát và phân loại thực vật ngoài thiên nhiên
Bài 33: Đa dạng sinh học
Bài 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

Chủ đề 9: Lực

Bài 35: Lực và biểu diễn lực
Bài 36: Tác dụng của lực
Bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lương
Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc
Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực
Bài 40: Lực ma sát

Chủ đề 10: Năng lượng và cuộc sống

Bài 41: Năng lượng
Bài 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng

Chủ đề 11: Trái Đất và bầu trời

Bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời
Bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng
Bài 45: Hệ mặt trời và ngân hà

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com