Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Giáo Dục Công Dân 8 bộ Cánh Diều. Nội dung soạn bài giáo dục công dân 8 cd bao gồm phần Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo Dục Công Dân 8 – Cánh Diều

Bài 1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
Bài 2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
Bài 3. Lao động cần cù, sáng tạo
Bài 4. Bảo vệ lẽ phải
Bài 5. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 6. Phòng, chống bạo lực gia đình
Bài 7. Xác định mục tiêu cá nhân
Bài 8. Lập kế hoạch chi tiêu
Bài 9. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
Bài 10. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com