Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Âm nhạc 6 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn bài âm nhạc 6 cánh diều bao gồm phần Hát, Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Lí thuyết âm nhạc, Thường thức âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm và khám phá, Câu hỏi. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Âm nhạc 6 – Cánh Diều

Chủ đề 1 Em yêu âm nhạc

1. Hát: Bài hát Em yêu giờ học hát
2. Đọc nhạc: Luyện đọc gam Đô trưởng; Bài đọc nhạc số 1
3. Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Hòa tấu
4. Lí thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc
5. Thưởng thức âm nhạc: Hát bè
6. Trải nghiệm và khám phá

Chủ đề 2 Giai điệu quê hương

1. Hát: Bài hát Lí cây đa
2. Nghe nhạc: Bài hát Việt Nam quê hương tôi
3. Đọc nhạc: Luyện đọc gam Đô trưởng theo trường độ đen chấm dôi; Bài đọc nhạc số 2
4. Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Hòa tấu
5. Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu 7 bậc âm cơ bản bằng hệ thống chữ cái Latin
6. Thưởng thức âm nhạc: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận
7. Trải nghiệm và khám phá

Chủ đề 3 Biết ơn thầy cô

1. Hát: Bài hát Bụi phấn
2. Đọc nhạc: Luyện đọc quãng 3; Bài đọc nhạc số 3
3. Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Thế bấm các hợp âm C, F, G trên kèn phím; Thể hiện hợp âm
4. Thưởng thức âm nhạc: Đàn tranh và đàn đáy; Nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ
5. Trải nghiệm và khám phá

Chủ đề 4 Tình bạn bốn phương

1. Hát: Bài hát Tình bạn bốn phương
2. Nghe nhạc: Bản nhạc Turkish March
3. Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4
4. Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Hòa tấu
5. Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 4/4
6. Thưởng thức âm nhạc: Nhạc sĩ Wolfgang Amadeus Mozart
7. Trải nghiệm và khám phá

Chủ đề 5 Mùa xuân

1. Hát: Bài hát Mùa xuân em tới trường
2. Nghe nhạc: Bài hát Mùa xuân đầu tiên
3. Đọc nhạc: Luyện đọc các nốt của hợp âm Đô trưởng; Bài đọc nhạc số 5
4. Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Hòa tấu
5. Thưởng thức âm nhạc: Nhạc sĩ Văn Cao
6. Trải nghiệm và khám phá

Chủ đề 6 Ước mơ

1. Hát: Bài hát Những lá thuyền ước mơ
2. Nghe nhạc: Bản nhạc Romance
3. Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 6
4. Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu
5. Lí thuyết âm nhạc: Cung và nửa cung
6. Thưởng thức âm nhạc: Đàn guitar và đàn accordion
7. Trải nghiệm và khám phá

Chủ đề 7 Hòa bình

1. Hát: Bài hát Ước mơ xanh
2. Nghe nhạc: Bài hát Bài ca hòa bình
3. Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 7
4. Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Hòa tấu
5. Lí thuyết âm nhạc: Các bậc chuyển hóa và dấu hóa
6. Thưởng thức âm nhạc: Nhạc sĩ Cao Văn Lầu
7. Trải nghiệm và khám phá

Chủ đề 8 Âm vang núi rừng

1. Hát: Bài hát Đi cắt lúa
2. Nghe nhạc: Bài hát Nhạc rừng
3. Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 8
4. Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu; Hòa tấu
5. Thưởng thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Việt
6. Trải nghiệm và khám phá

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com