Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 8 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn giáo dục thể chất 8 kntt bao gồm phần Kiến thức chung, Vận động cơ bản, Thể thao tự chọn. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 8 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN MỘT. KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ. SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÍCH HỢP VỚI BẢN THÂN TRONG LUYỆN TẬP THỂ DỤC THỂ THAO

PHẦN HAI. VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

CHỦ ĐỀ 1. CHẠY CỰ LI NGẮN (100 m)

Bài 1. Xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát
Bài 2. Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng đường
Bài 3. Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn

CHỦ ĐỀ 2. NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA

Bài 1. Kĩ thuật giậm nhảy đá lăng
Bài 2. Kĩ thuật chạy đà kết hợp với giậm nhảy
Bài 3. Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát (đệm)
Bài 4. Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua

CHỦ ĐỀ 3. CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH

Bài 1. Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng
Bài 2. Bài tập bổ trợ trong xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát
Bài 3. Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình

CHỦ ĐỀ 4. BÀI TẬP THỂ DỤC

Bài 1. Bài tập thể dục nhịp nhịp điệu (động tác chạy tại chỗ, tay ngực, vươn người, bật tách chụm chân)
Bài 2. Bài thể dục nhịp điệu (động tác lườn, bật nhảy co gối, di chuyển chéo, bật nhảy- tay cao)

PHẦN BA. THỂ THAO TỰ CHỌN

CHỦ ĐỀ 1. CẦU LÔNG

Bài 1. Di chuyển lùi đánh cầu cao tay
Bài 2. Kĩ thuật đập cầu thuận tay
Bài 3. Di chuyển ngang đập cầu thuận tay

CHỦ ĐÈ 2. BÓNG ĐÁ

Bài 1. Kĩ thuật đá bóng bằng mu ngoài bàn chân và đánh đầu bằng trán giữa
Bài 2. Kĩ thuật dừng bóng bổng bằng đùi và lòng bàn chân
Bài 3. Kĩ thuật dẫn bóng bằng mu giữa bàn chân

CHỦ ĐỀ 3. BÓNG RỔ

Bài 1. Kĩ thuật dẫn bóng
Bài 2. Kĩ thuật chuyền và bắt bóng hai tay trên đầu
Bài 3. Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com