Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách học sinh tiếng anh lớp 9. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh lớp 9 mới (Sách học sinh) bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, closer look, communication, looking back, project, … để giúp các em học tốt môn tiếng Anh, luyện thi vào lớp 10. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


1. Giải bài tập Sách Học Sinh Tiếng Anh 9 Tập Một

Content

Unit 1: Local environment Môi trường địa phương
Unit 2: City life Cuộc sống thành thị
Unit 3: Teen stress and pressure Áp lực và căng thẳng tuổi tin
Review 1 (Units 1 – 2 – 3) Ôn tập (bài 1 – 2 – 3)
Unit 4: Life in the past Cuộc sống trong quá khứ
Unit 5: Wonders of Viet Nam Những kì quan của Việt Nam
Unit 6: Viet Nam: then and now Việt Nam: Xưa và nay
Review 2 (Units 4 – 5 – 6) Ôn tập (bài 4 – 5 – 6)

2. Giải bài tập Sách Học Sinh Tiếng Anh 9 Tập Hai

Content

Unit 7: Recipes and eating habbits Nguyên liệu và các thói quen ăn uống
Unit 8: Tourism Du lịch
Unit 9: English in the world Tiếng Anh trên thế giới
Review 3 (Units 7 – 8 – 9) Ôn tập (bài 7 – 8 – 9)
Unit 10: Space travel Du lịch vũ trụ
Unit 11: Changing roles in society Thay đổi vai trò trong xã hội
Unit 12: My future career Nghề nghiệp tương lai của tôi
Review 4 (Units 10 – 11 – 12) Ôn tập (bài 10 – 11 – 12)

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk tiếng anh lớp 9 mới (Sách học sinh)!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com