Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 8 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn giáo dục thể chất 8 cánh diều bao gồm phần Kiến thức chung, Vận động cơ bản, Thể thao tự chọn. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 8 – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

Chủ đề. SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÍCH HỢP VỚI BẢN THÂN TRONG TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO

PHẦN 2: VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

CHỦ ĐỀ 1. CHẠY CỰ LI NGẮN (100 m)

Bài 1. Kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát
Bài 2. Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li ngắn

CHỦ ĐỀ 2. NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA

Bài 1. Kĩ thuật giậm nhảy và chạy đà kết hợp giậm nhảy
Bài 2. Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát (đệm)
Bài 3. Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua

CHỦ ĐỀ 3: CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH

Bài 1. Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng
Bài 2. Bài tập bổ trợ trong xuất phát, tăng tốc độ sau xuất phát và phối hợp các giai đoạn

CHỦ ĐỀ 4. BÀI TẬP THỂ DỤC

Bài 1. Bài tập thể dục nhịp điệu (Động tác diễu hành, động tác di chuyển ngang và động tác bật tách ngang)
Bài 2. Bài thể dục nhịp điệu (Động tác chạy bộ, động tác bụng và động tác điều hòa)

PHẦN 3: THỂ THAO TỰ CHỌN

CHỦ ĐỀ 1. BÓNG RỔ

Bài 1. Kĩ thuật di chuyển trượt ngang và di chuyển dẫn bóng dừng nhanh
Bài 2. Kĩ thuật tại chỗ chuyền bóng một tay trên vai
Bài 3. Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay dưới thấp
Bài 4. Kĩ thuật đột phá bước chéo

CHỦ ĐỀ 2. BÓNG ĐÁ

Bài 1. Kĩ thuật dẫn bóng bằng mu ngoài bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật dừng bóng bằng đùi
Bài 3. Kĩ thuật đánh đầu bằng trán giữa
Bài 4. Kĩ thuật ném biên

CHỦ ĐỀ 3. ĐÁ CẦU

Bài 1. Kĩ thuật tâng cầu bằng má ngoài bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình
Bài 3. Kĩ thuật đỡ cầu bằng mu bàn chân
Bài 4. Kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com