Giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài soạn, tóm tắt, phân tích, nghị luận,miêu tả, kể chuyện, cảm nhận… đầy đủ các bài văn mẫu hay nhất có trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11. Nội dung bài soạn bài sgk ngữ văn lớp 11 bao gồm đầy đủ bài soạn, tóm tắt, phân tích, nghị luận,… đầy đủ các bài văn mẫu lớp 11 hay nhất giúp các em học sinh ôn luyện thi THPT Quốc gia. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Ngữ văn 11 Tập Một

Tuần

Soạn bài

1

 • Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự
 • Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
 • Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

2

 • Tự tình (bài II)
 • Câu cá mùa thu (Thu điếu)
 • Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
 • Thao tác lập luận phân tích

3

 • Thương vợ
 • Đọc thêm: Khóc Dương Khuê
 • Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương
 • Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

4

 • Bài ca ngất ngưởng
 • Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoán ca) 
 • Luyện tập thao tác lập luận phân tích

5

 • Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên)
 • Đọc thêm: Chạy giặc
 • Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương sơn phong cảnh ca)
 • Trả bài làm văn số 1 
 • Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

6

 • Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
 • Thực hành về thành ngữ, điển cố

7

 • Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)
 • Đọc thêm: Xin lập khoa luật (trích Tế cấp bát điều)
 • Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

8

 • Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
 • Trả bài làm văn số 2
 • Thao tác lập luận so sánh

9

 • Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 
 • Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

10

 • Hai đứa trẻ
 • Ngữ cảnh

11

 • Chữ người tử tù
 • Luyện tập thao tác lập luận so sánh
 • Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh

12

 • Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ)
 • Phong cách ngôn ngữ báo chí
 • Trả bài làm văn số 3

13

 • Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
 • Chí Phèo
 • Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

14

 • Chí Phèo (tiếp theo)
 • Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
 • Bản tin

15

 • Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích)
 • Đọc thêm: “Vi hành”
 • Đọc thêm: Tinh thần thể dục
 • Luyện tập viết bản tin
 • Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

16

 • Vĩnh biệt cửu trùng đài (trích Vũ Như Tô)
 • Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

17

 • Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét)
 • Ôn tập phần Văn học

18

 • Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
 • Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
 • Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

II. Ngữ văn 11 Tập Hai

Tuần

Soạn bài

19

 • Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt) 
 • Nghĩa của câu
 • Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

20

 • Hầu Trời
 • Nghĩa của câu (tiếp theo)

21

 • Vội vàng
 • Thao tác lập luận bác bỏ

22

 • Tràng giang
 • Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
 • Trả bài làm văn số 5
 • Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà) 

23

 • Đây thôn Vĩ Dạ
 • Chiều tối (Mộ)

24

 • Từ ấy
 • Đọc thêm: Lai Tân
 • Đọc thêm: Nhớ đồng
 • Đọc thêm: Tương tư
 • Đọc thêm: Chiều xuân
 • Tiểu sử tóm tắt

25

 • Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
 • Trả bài làm văn số 6

26

 • Tôi yêu em
 • Đọc thêm: Bài thơ số 28 (trong tập Người làm vườn)
 • Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

27

 • Người trong bao
 • Thao tác lập luận bình luận

28

 • Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ)
 • Luyện tập thao tác lập luận bình luận

29

 • Về luân lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luân lí Đông Tây)
 • Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ – Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

30

 • Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận

31

 • Một thời đại trong thi ca (trích)
 • Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

32

 • Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

33

 • Ôn tập phần Văn học
 • Tóm tắt văn bản nghị luận

34

 • Ôn tập phần Tiếng Việt
 • Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
 • Ôn tập phần Làm văn

35

 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm
 • Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
 • Bảng tra cứu từ Hán Việt

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng soạn bài sgk ngữ văn lớp 11!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com