Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa hóa học lớp 8. Nội dung bài giải bài tập sgk hóa học lớp 8 bao gồm đầy đủ lí thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 8. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Hóa Học 8

Sách Giáo Khoa Hóa Học 8


II. Giải bài tập trong Sgk Hóa Học 8

Bài 1: Mở đầu môn Hóa học

Chương 1: Chất Nguyên tử Phân tử

Bài 2: Chất
Bài 3: Bài thực hành 1
Bài 4: Nguyên tử
Bài 5: Nguyên tố hóa học
Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử
Bài 7: Bài thực hành 2
Bài 8: Bài luyện tập 1
Bài 9: Công thức hóa học
Bài 10: Hóa trị
Bài 11: Bài luyện tập 2

Chương 2: Phản ứng hóa học

Bài 12: Sự biến đổi chất
Bài 13: Phản ứng hóa học
Bài 14: Bài thực hành 3
Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng
Bài 16: Phương trình hóa học
Bài 17: Bài luyện tập 3

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Bài 18: Mol
Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
Bài 20: Tỉ khối của chất khí
Bài 21: Tính theo công thức hóa học
Bài 22: Tính theo phương trình hóa học
Bài 23: Bài luyện tập 4

Chương 4: Oxi Không khí

Bài 24: Tính chất của oxi
Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi
Bài 26: Oxit
Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy
Bài 28: Không khí – Sự cháy
Bài 29: Bài luyện tập 5
Bài 30: Bài thực hành 4

Chương 5: Hidro Nước

Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro
Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử
Bài 33: Điều chế hiđro – Phản ứng thế
Bài 34: Bài luyện tập 6
Bài 35: Bài thực hành 5
Bài 36: Nước
Bài 37: Axit – Bazơ – Muối
Bài 38: Bài luyện tập 7
Bài 39: Bài thực hành 6

Chương 6: Dung dịch

Bài 40: Dung dịch
Bài 41: Độ tan của một chất trong nước
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Bài 43: Pha chế dung dịch
Bài 44: Bài luyện tập 8
Bài 45: Bài thực hành 7

III. Sách Tham khảo Học Tốt Hóa Học 8

1. Sách Học Tốt Hóa Học 8 Trần Trung Ninh

Học Tốt Hóa Học 8 – Trần Trung Ninh

2. Sách Học Tốt Hóa Học 8 – Thái Huỳnh Nga

Học Tốt Hóa Học 8 – Thái Huỳnh Nga

3. Sách Học Tốt Hóa Học 8 – Phạm Thị Tươi

Học Tốt Hóa Học 8 – Phạm Thị Tươi

4. Sách Học Tốt Hóa Học 8 – Võ Đại Mau

Học Tốt Hóa Học 8 – Võ Đại Mau

5. Sách Hướng dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 8 – Trần Trung Ninh

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 8 – Trần Trung Ninh

6. Sách Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học 8 – Huỳnh Văn Út

Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học 8 – Huỳnh Văn Út

IV. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk hóa học lớp 8!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com