Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 8 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài soạn giáo dục thể chất 8 ctst bao gồm phần Kiến thức chung, Vận động cơ bản, Thể thao tự chọn. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 8 – Chân Trời Sáng Tạo

Phần một. KIẾN THỨC CHUNG

Chủ đề: SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG THÍCH HỢP VỚI BẢN THÂN TRONG LUYỆN TẬP THỂ DỤC THỂ THAO

Phần hai. VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

Chủ đề I: CHẠY CỰ LI NGẮN (100 m)

Bài 1. Kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát
Bài 2. Phối hợp các giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng
Bài 3. Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li ngắn (100 m)
Một số trò chơi phát triển tố chất sức nhanh

Chủ đề II: NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA

Bài 1. Kĩ thuật giậm nhảy đá lăng
Bài 2. Kĩ thuật chạy đà kết hợp giậm nhảy
Bài 3. Kĩ thuật trên không và rơi xuống cát (đệm)
Một số trò chơi phát triển tố chất sức mạnh

Chủ đề III: CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH

Bài 1. Bài tập bổ trợ trong chạy cự li trung bình
Bài 2. Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình
Một số trò chơi phát triển tố chất sức bền

Chủ đề IV: BÀI TẬP THỂ DỤC

Bài 1. Bài thể dục nhịp điệu (phần 1)
Bài 2. Bài thể dục nhịp điệu (phần 2)
Một số trò chơi phát triển tố chất khéo léo

Phần ba. THỂ THAO TỰ CHỌN

Chủ đề I: THỂ DỤC AEROBIC

Bài 1. Các bước chân phối hợp Thể dục Aerobic
Bài 2. Di chuyển đội hình trong Thể dục Aerobic
Bài 3. Bài Thể dục Aerobic liên hoàn
Một số trò chơi vận động bổ trợ

Chủ đề II: BÓNG ĐÁ

Bài 1. Kĩ thuật đá bóng bằng mu giữa bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật dẫn bóng
Bài 3. Kĩ thuật dừng bóng bằng đùi
Một số trò chơi vận động bổ trợ

Chủ đề III: BÓNG RỔ

Bài 1. Kĩ thuật trượt ngang và phòng thủ 1 kèm 1
Bài 2. Kĩ thuật dẫn bóng kết hợp di chuyển ném rổ một tay trên vai
Bài 3. Kĩ thuật đột phá tấn công
Một số trò chơi vận động bổ trợ

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com