Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Vật lí 10 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập vật lí 10 ctst bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Vật lí 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Chương 1: MỞ ĐẦU

Bài 1. Khái quát về môn Vật lí
Bài 2. Vấn đề an toàn trong Vật lí
Bài 3. Đơn vị và sai số trong Vật lí

Chương 2: MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG

Bài 4. Chuyển động thẳng
Bài 5. Chuyển động tổng hợp
Bài 6. Thực hành đo tốc độ của vật chuyển động thẳng

Chương 3: CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI

Bài 7. Gia tốc – Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 8. Thực hành đo gia tốc rơi tự do
Bài 9. Chuyển động ném

Chương 4: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON. MỘT SỐ LỰC TRONG THỰC TIỄN

Bài 10. Ba định luật Newton về chuyển động
Bài 11. Một số lực trong thực tiễn
Bài 12. Chuyển động của vật trong chất lưu

Chương 5: MOMENT LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG

Bài 13. Tổng hợp lực – Phân tích lực
Bài 14. Moment. Điều kiện cân bằng của vật

Chương 6: NĂNG LƯỢNG

Bài 15. Năng lượng và công
Bài 16. Công suất – Hiệu suất
Bài 17. Động năng và thế năng. Định luật bảo toàn cơ năng

Chương 7: ĐỘNG LƯỢNG

Bài 18. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng
Bài 19. Các loại va chạm

Chương 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Bài 20. Động học của chuyển động tròn
Bài 21. Động lực học của chuyển động tròn. Lực hướng tâm

Chương 9: BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN

Bài 22. Biến dạng của vật rắn. Đặc tính của lò xo
Bài 23. Định luật Hooke

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com