Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí 8 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập lịch sử và địa lí 8 ctst bao gồm phần Câu hỏi, Luyện tập – Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Lịch Sử và Địa Lí 8 – Chân Trời Sáng Tạo

Phần LỊCH SỬ

CHƯƠNG 1. CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

Bài 1. Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ
Bài 2. Cách mạng công nghiệp

CHƯƠNG 2. ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX

Bài 3. Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

CHƯƠNG 3. VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

Bài 4. Xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn
Bài 5. Quá trình khai phá vùng đất phía Nam của người Việt từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
Bài 6. Kinh tế, văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII
Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
Bài 8. Phong trào Tây Sơn

CHƯƠNG 4. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 9. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc
Bài 10. Công xã Pa-ri (năm 1871)
Bài 11. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
Bài 13. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
Bài 14. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX

CHƯƠNG 5. CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 15. Trung Quốc
Bài 16. Nhật Bản
Bài 17. Ấn độ
Bài 18. Đông Nam Á

CHƯƠNG 6. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 19. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 20. Cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884)
Bài 21. Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX
Bài 22. Trào lưu cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
Bài 23. Việt Nam đầu thế kỉ XX

Phần ĐỊA LÍ

CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Bài 1. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
Bài 2. Đặc điểm địa hình
Bài 3. Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế
Bài 4. Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản
Bài 5. Thực hành: Phân tích đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu

CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VÀ THỦY VĂN VIỆT NAM

Bài 6. Đặc điểm khí hậu
Bài 7. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu
Bài 8. Đặc điểm thủy sản
Bài 9. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam
Bài 10. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước

CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM

Bài 11. Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng
Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất
Bài 13. Đặc điểm của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học

CHƯƠNG 4. BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bài 14. Vị trí địa lí Biển Đông, các vùng biển của Việt Nam
Bài 15. Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam

Chủ đề 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

Chủ đề 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông


II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com