Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Công nghệ 6 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài soạn bài công nghệ 6 ctst bao gồm phần Mở đầu, Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Công nghệ 6 – Chân Trời Sáng Tạo

CHƯƠNG 1 NHÀ Ở

Bài 1. Nhà ở đối với con người
Bài 2. Sử dụng năng lượng trong gia đình
Bài 3. Ngôi nhà thông minh
Dự án 1. Ngôi nhà của em
Ôn tập Chương 1

CHƯƠNG 2 BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng
Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
Dự án 2. Món ăn cho bữa cơm gia đình
Ôn tập Chương 2

CHƯƠNG 3 TRANG PHỤC VÀ THỜI TRANG

Bài 6. Các loại vải thường dùng trong may mặc
Bài 7. Trang phục
Bài 8. Thời trang
Dự án 3. Em làm nhà thiết kế thời trang
Ôn tập Chương 3

CHƯƠNG 4 ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

Bài 9. Bài 9. Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình
Bài 10. Bài 10. An toàn điện trong gia đình
Dự án 4. Tiết kiệm trong sử dụng điện
Ôn tập Chương 4

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com