Giới thiệu: Trang tin điện tử Giaibaisgk.com


1. Sự ra đời

Trong những ngày qua, khái niệm “Cách mạng Công nghiệp 4.0” được nhắc đến nhiều trên truyền thông và mạng xã hội. Giáo dục cũng cần phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Giáo dục cũng trải qua các cuộc thay đổi lớn trong môi trường, phương pháp cũng như triết lý đào tạo:

 • Giáo dục 1.0: Học sinh muốn học phải đến trường.
 • Giáo dục 2.0: Được đánh dấu bởi việc dùng mạng internet.
 • Giáo dục 3.0: Phục vụ cho nền kinh tế tri thức.
 • Giáo dục 4.0: Phục vụ cho nền kinh tế sáng tạo.

Giáo dục 4.0 sẽ hướng sự tập trung đến việc học cá nhân hóa triệt để hơn. Trí tuệ nhân tạo được đưa vào sẽ giúp thông tin học tập được tổng hợp, phân tích và đưa ra các gợi ý hữu ích cho người học và người dạy. Trong hoàn cảnh đó, website https://giaibaisgk.com ra đời.

2. Mục tiêu

Ra đời trong thời kỳ “Cách mạng Công nghiệp 4.0”,  trên con đường phát triển cùng cả đất nước, dân tộc, Giải bài Sgk đã tạo cho mình một hướng đi đúng để xây dựng một website theo hình mẫu của nền giáo dục tiên tiến, đi đầu trong đổi mới giáo dục, sánh ngang tầm các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Mục tiêu: Cung cấp đầy đủ phần lí thuyết cũng như phần thực hành, luyện tập, chuyên đề kèm bài giải chi tiết ngắn gọn và đầy đủ nhất các môn học từ lớp 1 đến lớp 12. Giaibaisgk.com là kênh tham khảo cho các em luyện kiến thức, ôn thi học kì, ôn thi chuyển cấp, ôn thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp và thi THPT Quốc gia.

3. Nội dung

– Tóm tắt nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 các môn:

 • Môn Toán
 • Ngữ Văn
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Vật lí
 • Hóa học
 • Sinh học
 • Lịch sử
 • Địa lí
 • Tin học
 • Giáo dục công dân

– Đưa ra các câu hỏi vận dụng cho mỗi bài học.

– Đưa ra các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm tham khảo.

– Đưa ra các đề kiểm tra học kì, cuối năm tham khảo.

– Chia sẻ tài liệu sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo miễn phí.

4. Phương châm

“Bài tập nào khó đã có Giaibaisgk.com”

5. Mục đích

Website được xây dựng dựa trên mong muốn tốt đẹp là chia sẻ rộng rãi cho cộng đồng, cùng học tập, cùng phát triển, đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Admin!