Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa hóa học lớp 11. Nội dung bài giải bài tập sgk hóa học lớp 11 bao gồm đầy đủ đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 11. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk hóa học lớp 11
Giải bài tập sgk hóa học lớp 11

Chương 1. Sự điện li

 • Sự điện li hóa học lớp 11
 • Axit, bazơ và muối.
 • Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit – bazơ
 • Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
 • Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

Chương 2. Nitơ, Photpho

 • Nitơ
 • Amoniac và muối amoni
 • Axit nitric và muối nitrat.
 • Photpho – giải bài tập sgk hóa học lớp 11
 • Axit photphoric và muối photphat.
 • Phân bón hóa học.
 • Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Chương 3. Cacbon – Silic

 • Cacbon – Silic
 • Hợp chất của cacbon
 • Silic và hợp chất của silic
 • Công nghiệp silicat
 • Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

 • Mở đầu về hoá học hữu cơ
 • Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 • Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 • Phản ứng hữu cơ
 • Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Chương 5. HidroCacbon no

 • Ankan
 • Xicloankan
 • Luyện tập ankan và xicloankan

Chương 6. HidroCacbon không no

 • Anken – hóa học lớp 11
 • Luyện tập: Ankin
 • ANKADIEN
 • Luyện tập: Anken và Ankadien
 • Ankin

Chương 7. HidroCacbon thơm, nguồn HidroCacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về HidroCacbon

 • Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
 • Luyện Tập hiđrocacbon thơm
 • Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên
 • Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8. Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol

 • Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 • Ancol – giải bài tập sgk hóa học lớp 11
 • Phenol
 • Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Chương 9. Andehit – Xeton – Axit Cacboxylic

 • Anđehit- xeton
 • Axit cacboxylic
 • Luyện tập anđehit – xeton – axit cacboxylic

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk hóa học lớp 11!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com