Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí 6 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập lịch sử và địa lí 6 kntt bao gồm phần Câu hỏi mở đầu, Câu hỏi giữa bài, Luyện tập và Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Lịch Sử và Địa Lí 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN LỊCH SỬ

CHƯƠNG 1. VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ?

Bài 1 Lịch sử và cuộc sống
Bài 2 Các nhà sử học dựa vào đâu để biết và phục hưng lại lịch sử
Bài 3 Thời gian trong lịch sử

CHƯƠNG 2. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Bài 4 Nguồn gốc loài người
Bài 5 Xã hội nguyên thủy
Bài 6 Sự biến chuyển và phân hóa của xã hội nguyên thủy

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bài 7 Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
Bài 8 Ấn Độ cổ đại
Bài 9 Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
Bài 10 Hy Lạp và La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

Bài 11 Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á
Bài 12 Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)
Bài 13 Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X

CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYẾN ĐẾN THẾ KỈ X

Bài 14 Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc
Bài 15 Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
Bài 16 Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
Bài 17 Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt
Bài 18 Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
Bài 19 Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
Bài 20 Vương quốc Phù Nam

PHẦN ĐỊA LÍ

BÀI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ – PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Bài 1 Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí
Bài 2 Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ
Bài 3 Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ
Bài 4 Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ
Bài 5 Lược đồ trí nhớ

CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

Bài 6 Trái Đất trong hệ Mặt Trời
Bài 7 Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
Bài 8 Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
Bài 9 Xác định phương hướng ngoài thực địa

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

Bài 10 Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo
Bài 11 Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
Bài 12 Núi lửa và động đất
Bài 13 Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
Bài 14 Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bài 15 Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
Bài 16 Nhiệt độ không khí. Mây và mưa
Bài 17 Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
Bài 18 Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 19 Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước
Bài 20 Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà
Bài 21 Biển và đại dương

CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 22 Lớp đất trên Trái Đất
Bài 23 Sự sống trên Trái Đất
Bài 24 Rừng nhiệt đới
Bài 25 Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
Bài 26 Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương

CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Bài 27 Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới
Bài 28 Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
Bài 29 Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
Bài 30 Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com