Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Mĩ thuật 11 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn bài mĩ thuật 11 kntt bao gồm phần Điêu khắc, Hội họa, Kiến trúc, Đồ họa tranh in, Lí luận và lịch sử mĩ thuật, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện, Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh, Thiết kế thời trang. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Mĩ thuật 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Mĩ thuật 11 – ĐIÊU KHẮC

Bài 1 Khái quát về tượng tròn
Bài 2 Thực hành làm tượng chân dung bằng chất liệu đất

Mĩ thuật 11 – HỘI HỌA

Bài 1 Kĩ thuật vẽ màu nước
Bài 2 Tranh màu nước

Mĩ thuật 11 – KIẾN TRÚC

Bài 1 Khái quát về không gian nội thất
Bài 2 Thiết kế nội thất

Mĩ thuật 11 – ĐỒ HỌA (TRANH IN)

Bài 1 Khái quát về tranh in nổi
Bài 2 Thực hành tranh in nổi

Mĩ thuật 11 – LÍ LUẬN VÀ LỊCH SỬ MĨ THUẬT

Bài 1 Khái quát về lí luận mĩ thuật
Bài 2 Tìm hiểu tác giả trong lĩnh vực mĩ thuật
Bài 3 Phân tích tác phẩm mĩ thuật

Mĩ thuật 11 – THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

Bài 1 Khái quát về lĩnh vực thiết kế trang sức
Bài 2 Thiết kế đồ trang sức thủ công bằng vật liệu sẵn có

Mĩ thuật 11 – THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Bài 1 Khái quát về thiết kế xuất bản phẩm
Bài 2 Thiết kế bìa sách

Mĩ thuật 11 – THIẾT KẾ MĨ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN

Bài 1 Khái quát về video clip
Bài 2 Thiết kế video clip theo chủ đề

Mĩ thuật 11 – THIẾT KẾ MĨ THUẬT SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH

Bài 1 Thiết kế mĩ thuật điện ảnh
Bài 2 Thiết kế mĩ thuật bối cảnh phim hoạt hình

Mĩ thuật 11 – THIẾT KẾ THỜI TRANG

Bài 1 Khái quát về thiết kế phụ kiện thời trang
Bài 2 Thiết kế mẫu phụ kiện thời trang bằng các chất liệu khác nhau

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com