Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 11 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn giáo dục thể chất 10 cánh diều bao gồm phần Cầu lông, Bóng đá, Đá cầu, Bóng rổ. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 11 – CẦU LÔNG – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHẦN 2: THỂ THAO TỰ CHỌN – CẦU LÔNG

CHỦ ĐỀ 1: VAI TRÒ, TÁC DỤNG CỦA MÔN CẦU LÔNG; KĨ THUẬT BẠT CẦU

Bài 1. Vai trò, tác dụng của môn Cầu lông; Kĩ thuật bạt cầu thuận tay
Bài 2. Kĩ thuật bạt cầu trái tay

CHỦ ĐỀ 2: KĨ THUẬT ĐÁNH CẦU TRÊN LƯỚI

Bài 1. Kĩ thuật đánh cầu trên lưới thuận tay
Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu trên lưới trái tay

CHỦ ĐỀ 3: KĨ THUẬT BỎ NHỎ VÀ CHIẾN THUẬT PHÂN CHIA KHU VỰC ĐÁNH CẦU

Bài 1. Kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay và chiến thuật phân chia khu vực trên, dưới
Bài 2. Kĩ thuật bỏ nhỏ trái tay và chiến thuật phân chia khu vực theo đường trung tâm

CHỦ ĐỀ 4: KĨ THUẬT TREO CẦU THUẬN TAY VÀ PHỐI HỢP KĨ THUẬT, CHIẾN THUẬT CƠ BẢN

Bài 1. Kĩ thuật treo cầu thuận tay và chiến thuật đánh cầu tấn công theo đường
Bài 2. Chiến thuật đánh cầu tấn công theo điểm và phối hợp một số kĩ thuật cơ bản

II. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 11 – BÓNG ĐÁ – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ, PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHẦN 2: THỂ THAO TỰ CHỌN – BÓNG ĐÁ

CHỦ ĐỀ 1: VAI TRÒ, TÁC DỤNG CỦA MÔN BÓNG ĐÁ VÀ KĨ THUẬT ĐÁ BÓNG BẰNG MU BÀN CHÂN

Bài 1. Vai trò, tác dụng của môn Bóng đá và kĩ thuật đá bóng bằng mu giữa bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật đá bóng bằng mu ngoài bàn chân

CHỦ ĐỀ 2: KĨ THUẬT DỪNG BÓNG VÀ KĨ THUẬT ĐÁNH ĐẦU

Bài 1. Kĩ thuật dừng bóng bằng mu ngoài bàn chân và dừng bóng bằng ngực
Bài 2. Kĩ thuật bật nhảy đánh đầu bằng trán giữa

CHỦ ĐỀ 3: KĨ THUẬT ĐỘNG TÁC GIẢ VÀ CHIẾN THUẬT TẤN CÔNG

Bài 1. Kĩ thuật động tác giả
Bài 2. Chiến thuật tấn công trong bóng đá

CHỦ ĐỀ 4: KĨ THUẬT BẮT BÓNG CỦA THỦ MÔN VÀ CHIẾN THUẬT PHÒNG THỦ

Bài 1. Kĩ thuật bắt bóng trung bình và cao
Bài 2. Chiến thuật phòng thủ trong bóng đá

III. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 11 – ĐÁ CẦU – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ, PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHẦN 2: THỂ THAO TỰ CHỌN – ĐÁ CẦU

CHỦ ĐỀ 1: VAI TRÒ, TÁC DỤNG CỦA MÔN ĐÁ CẦU; KĨ THUẬT TÂNG CẦU VÀ ĐỠ CẦU

Bài 1. Vai trò, tác dụng của môn Đá cầu; kĩ thuật tâng cầu và đỡ cầu bằng má trong bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật tâng cầu và đỡ cầu bằng má ngoài bàn chân
Bài 3. Kĩ thuật búng cầu và chắn cầu bằng ngực

CHỦ ĐỀ 2: GIAO CẦU

Bài 1. Kĩ thuật giao cầu cao chân chính diện
Bài 2. Kĩ thuật giao cầu cao chân nghiêng mình

CHỦ ĐỀ 3: KĨ THUẬT ĐÁ CẦU TẤN CÔNG VÀ CHIẾN THUẬT TẤN CÔNG CƠ BẢN

Bài 1. Kĩ thuật đá móc cầu bằng mu bàn chân (cúp ngược)
Bài 2. Kĩ thuật đá vô lê cầu bằng mu bàn chân (cúp xuôi)
Bài 3. Một số chiến thuật tấn công cơ bản

IV. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 11 – BÓNG RỔ – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ, PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

PHẦN 2: THỂ THAO TỰ CHỌN – BÓNG RỔ

CHỦ ĐỀ 1: VAI TRÒ, TÁC DỤNG CỦA MÔN BÓNG RỔ; KĨ THUẬT DI CHUYỂN VÀ KĨ THUẬT DẪN BÓNG

Bài 1. Vai trò, tác dụng của môn Bóng rổ; kĩ thuật di chuyển và kĩ thuật tại chỗ một tay dẫn bóng đổi hướng
Bài 2. Kĩ thuật di chuyển dẫn bóng

CHỦ ĐỀ 2: KĨ THUẬT CHUYỀN, BẮT BÓNG VÀ ĐỘT PHÁ

Bài 1. Kĩ thuật chuyền, bắt bóng
Bài 2. Kĩ thuật đột phá qua người bước thuận

CHỦ ĐỀ 3: KĨ THUẬT NHẢY NÉM RỔ VÀ CHIẾN THUẬT TẤN CÔNG TRONG BÓNG RỔ

Bài 1. Kĩ thuật tại chỗ nhảy ném rổ một tay trên cao
Bài 2. Chiến thuật tấn công: phối hợp yểm hộ ngang và phối hợp đột phá qua người chuyền bóng

CHỦ ĐỀ 4: CHIẾN THUẬT PHÒNG THỦ VÀ THI ĐẤU

Bài 1. Chiến thuật phòng thủ kèm người chống yểm hộ
Bài 2. Thi đấu trong môn Bóng rổ

V. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com