Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tin học 10 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập tin học 10 cánh diều bao gồm phần Khởi động, Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng, Câu hỏi tự kiểm tra. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tin học 10 – Cánh Diều

CHỦ ĐỀ A MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

TIN HỌC VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN

Bài 1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin
Bài 2. Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học
Bài 3. Thực hành sử dụng thiết bị số
Bài 4. Tin học trong phát triển kinh tế – xã hội

CHỦ ĐỀ B MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

INTERNET HÔM NAY VÀ NGÀY MAI

Bài 1. Mạng máy tính với cuộc sống
Bài 2. Điện toán đám mây và internet vạn vật
Bài 3. Thực hành một số ứng dụng của mạng máy tính

CHỦ ĐỀ D ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

NGHĨA VỤ TUÂN THỦ PHÁP LÍ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bài 1. Tuân thủ pháp luật trong môi trường số
Bài 2. Thực hành vận dụng một số điều luật về chia sẻ thông tin trong môi trường số

CHỦ ĐỀ F GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

LẬP TRÌNH CƠ BẢN

Bài 1. Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao
Bài 2. Biến, phép gán và biểu thức số học
Bài 3. Thực hành làm quen và khám phá Python
Bài 4. Các kiểu dữ liệu số và câu lệnh vào – ra đơn giản
Bài 5. Thực hành viết chương trình đơn giản
Bài 6. Câu lệnh rẽ nhánh
Bài 7. Thực hành câu lệnh rẽ nhánh
Bài 8. Câu lệnh lặp
Bài 9. Thực hành câu lệnh lặp
Bài 10. Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn
Bài 11. Thực hành lập trình với hàm và thư viện
Bài 12. Kiểu dữ liệu xâu kí tự – Xử lí xâu kí tự
Bài 13. Thực hành dữ liệu kiểu xâu
Bài 14. Kiểu dữ liệu danh sách – Xử lí danh sách
Bài 15. Thực hành với dữ liệu kiểu danh sách
Bài 16. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
Bài 17. Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính
Bài 18. Lập trình giải quyết bài toán trên máy tính

CHỦ ĐỀ G HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

GIỚI THIỆU NHÓM NGHỀ THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH

Bài 1. Nhóm nghề thiết kế và lập trình
Bài 2. Dự án nhỏ: Tìm hiểu về nghề lập trình web, lập trình trò chơi và lập trình cho thiết bị di động

CHỦ ĐỀ ACS MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

CS – BIỂU DIỄN THÔNG TIN

Bài 1. Hệ nhị phân và ứng dụng
Bài 2. Thực hành về các phép toán bit và hệ nhị phân
Bài 3. Số hóa văn bản
Bài 4. Số hóa hình ảnh và số hóa âm thanh

CHỦ ĐỀ EICT ỨNG DỤNG TIN HỌC

ICT – PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Bài 1. Tạo văn bản tô màu và ghép ảnh
Bài 2. Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh
Bài 3. Tách ảnh và thiết kế đồ họa với kênh alpha
Bài 4. Thực hành tổng hợp

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com