Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí 8 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập lịch sử và địa lí 8 kntt bao gồm phần Câu hỏi mở đầu, Câu hỏi giữa bài, Luyện tập và Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Lịch Sử và Địa Lí 8 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN LỊCH SỬ

Chương 1. CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVII

Bài 1 Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
Bài 2 Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
Bài 3 Cách mạng công nghiệp

Chương 2. ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 4 Đông nam á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

Chương 3. VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

Bài 5 Cuộc xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn
Bài 6 Công cuộc khai phá vùng đất phía nam từ thế kỉ xvi đến thế kỉ XVIII
Bài 7 Khởi nghĩa nông dân ở đàng ngoài thế kỉ XVIII
Bài 8 Phong trào Tây Sơn
Bài 9 Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII

Chương 4. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 10 Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
Bài 11 Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
Bài 12 Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG CÁC THỂ KỈ XVIII – XIX

Bài 13 Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học,nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX

Chương 6. CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 14 Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Bài 15 Ấn độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Chương 7. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

Bài 16 Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
Bài 17 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884
Bài 18 Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 – 1896
Bài 19 Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917

PHẦN ĐỊA LÍ

Chương 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Bài 1 Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Bài 2 Địa hình Việt Nam
Bài 3 Khoáng sản Việt Nam

Chương 2. KHÍ HẬU VÀ THỦY VĂN VIỆT NAM

Bài 4 Khí hậu Việt Nam
Bài 5 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu
Bài 6 Thuỷ văn Việt Nam
Bài 7 Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của nước ta
Bài 8 Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

Chương 3. THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM

Bài 9 Thổ nhưỡng Việt Nam
Bài 10 Sinh vật Việt Nam

Chương 4. BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bài 11 Phạm vi biển đông. vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam
Bài 12 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên biển đảo Việt Nam

Chủ đề chung 1. VĂN MINH CHÂU THỔ SÔNG HỒNG VÀ SÔNG CỬU LONG

Chủ đề chung 2. BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG


II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com