Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn bài hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 kntt bao gồm phần Khám phá – Kết nối, Rèn luyện, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chủ đề 1: Phát huy truyền thống nhà trường
Chủ đề 2: Khám phá bản thân
Chủ đề 3: Rèn luyện bản thân
Chủ đề 4: Chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp
Chủ đề 5: Trách nhiệm với gia đình
Chủ đề 6: Tham gia xây dựng cộng đồng
Chủ đề 7: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường tự nhiên
Chủ đề 9: Tìm hiểu nghề nghiệp
Chủ đề 10: Hiểu bản thân để chọn nghề phù hợp
Chủ đề 11: Lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com