Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Vật lí 11 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập vật lí 11 kntt bao gồm phần Khởi động, Câu hỏi, Hoạt động, Em có thể. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Vật lí 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chương I. DAO ĐỘNG

Bài 1. Dao động điều hòa
Bài 2. Mô tả dao động điều hòa
Bài 3. Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa
Bài 4. Bài tập về dao động điều hòa
Bài 5. Động năng. Thế năng. Sự chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa
Bài 6. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng
Bài 7. Bài tập về sự chuyển hóa năng lượng trong dao động điều hòa

Chương II. SÓNG

Bài 8. Mô tả sóng
Bài 9. Sóng ngang. Sóng dọc. Sự truyền năng lượng của sóng cơ
Bài 10. Thực hành: Đo tần số của sóng âm
Bài 11. Sóng điện từ
Bài 12. Giao thoa sóng
Bài 13. Sóng dừng
Bài 14. Bài tập về sóng
Bài 15. Thực hành: Đo tốc độ truyền âm

Chương III. ĐIỆN TRƯỜNG

Bài 16. Lực tương tác giữa hai điện tích
Bài 17. Khái niệm điện trường
Bài 18. Điện trường đều
Bài 19. Thế năng điện
Bài 20. Điện thế
Bài 21. Tụ điện

Chương IV. DÒNG ĐIỆN. MẠCH ĐIỆN

Bài 22. Cường độ dòng điện
Bài 23. Điện trở. Định luật Ohm
Bài 24. Nguồn điện
Bài 25. Năng lượng và công suất điện
Bài 26. Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com