Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tin học 11 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập tin học 11 cánh diều bao gồm phần Khởi động, Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng, Câu hỏi tự kiểm tra. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tin học 11 – KHOA HỌC MÁY TÍNH – Cánh Diều

CHỦ ĐỀ A MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

THẾ GIỚI THIẾT BỊ SỐ – HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Bài 1. Bên trong máy tính
Bài 2. Khám thế thế giới qua thiết bị số thông minh
Bài 3. Khái quát về hệ điều hành
Bài 4. Thực hành với các thiết bị số
Bài 5. Phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm

CHỦ ĐỀ C TỔ CHỨC, LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRÊN MẠNG

Bài 1. Lưu trữ trực tuyến
Bài 2. Thực hành một số tính năng hữu ích của máy tìm kiếm
Bài 3. Thực hành một số tính năng nâng cao của mạng xã hội
Bài 4. Thực hành một số tính năng hữu ích của dịch vụ thư điện tử

CHỦ ĐỀ D ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

ỨNG XỬ VĂN HOÁ VÀ AN TOÀN TRÊN MẠNG

Phòng tránh lừa đảo và ứng xử văn hoá trên mạng

CHỦ ĐỀ F GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

GIỚI THIỆU CÁC HỆ SƠ CỞ DỮ LIỆU

Bài 1. Bài toán quản lí và cơ sở dữ liệu
Bài 2. Bảng và khoá chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài 3. Quan hệ giữa các bảng và khoá ngoài trong cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài 4. Các biểu mẫu cho xem và cập nhập dữ liệu
Bài 5. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài 6. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ (tiếp theo)
Bài 7. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu
Bài 8. Bảo vệ sự an toàn của hệ cơ sở dữ liệu và bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệu

CHỦ ĐỀ G HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

GIỚI THIỆU NGHỀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nghề quản trị cơ sở dữ liệu

CHỦ ĐỀ FCS GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

KĨ THUẬT LẬP TRÌNH

Bài 1. Kiểu mảng và cấu trúc mảng
Bài 2. Mảng hai chiều
Bài 3. Thực hành về tệp, mảng và danh sách
Bài 4. Làm mịn dần từng bước từ thuật toán đến chương trình máy tính
Bài 5. Đánh giá thuật toán
Bài 6. Kiểm thử và sửa lỗi chương trình
Bài 7. Lập trình giải bài toán tìm kiếm
Bài 8. Lập trình một số thuật toán sắp xếp
Bài 9. Lập trình sắp xếp nhanh
Bài 10. Thiết kế chương trình từ trên xuống và phương pháp mô đun hoá
Bài 11. Thực hành thiết kế và lập trình theo mo đun
Bài 12. Thực hành thiết kế và lập trình theo mo đun tiếp theo
Bài 13. Thực hành thiết kế và lập trình theo mo đun tiếp theo
Bài 14. Thực hành về thư viện các hàm tự định nghĩa
Bài 15. Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết và ứng dụng

II. Giải bài tập sgk Tin học 11 – TIN HỌC ỨNG DỤNG – Cánh Diều

CHỦ ĐỀ A MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

THẾ GIỚI THIẾT BỊ SỐ – HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Bài 1. Bên trong máy tính
Bài 2. Khám thế thế giới qua thiết bị số thông minh
Bài 3. Khái quát về hệ điều hành
Bài 4. Thực hành với các thiết bị số
Bài 5. Phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm

CHỦ ĐỀ C TỔ CHỨC, LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRÊN MẠNG

Bài 1. Lưu trữ trực tuyến
Bài 2. Thực hành một số tính năng hữu ích của máy tìm kiếm
Bài 3. Thực hành một số tính năng nâng cao của mạng xã hội
Bài 4. Thực hành một số tính năng hữu ích của dịch vụ thư điện tử

CHỦ ĐỀ D ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

ỨNG XỬ VĂN HOÁ VÀ AN TOÀN TRÊN MẠNG

Phòng tránh lừa đảo và ứng xử văn hoá trên mạng

CHỦ ĐỀ F GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

GIỚI THIỆU CÁC HỆ SƠ CỞ DỮ LIỆU

Bài 1. Bài toán quản lí và cơ sở dữ liệu
Bài 2. Bảng và khoá chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài 3. Quan hệ giữa các bảng và khoá ngoài trong cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài 4. Các biểu mẫu cho xem và cập nhập dữ liệu
Bài 5. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài 6. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ (tiếp theo)
Bài 7. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu
Bài 8. Bảo vệ sự an toàn của hệ cơ sở dữ liệu và bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệu

CHỦ ĐỀ G HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

GIỚI THIỆU NGHỀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nghề quản trị cơ sở dữ liệu

CHỦ ĐỀ EICT ỨNG DỤNG TIN HỌC

PHẦN MỀM CHỈNH SỬA ẢNH VÀ LÀM VIDEO

Bài 1. Một số thao tác chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trong phần mềm GIMP
Bài 2. Tẩy xoá ảnh trong GIMP
Bài 3. Tạo ảnh động trong GIMP
Bài 4. Giới thiệu phần mềm làm video Animiz
Bài 5. Chỉnh sửa video trên Animiz
Bài 6. Làm phim hoạt hình trên Animiz
Bài 7. Thực hành tổng hợp

CHỦ ĐỀ FICT GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

THỰC HÀNH TẠO VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài 1. Làm quen với Microsoft Access
Bài 2. Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu
Bài 3. Liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu
Bài 4. Tạo và sử dụng biểu mẫu
Bài 5. Thiết kế truy vấn
Bài 6. Tạo báo cáo đơn giản
Bài 7. Chỉnh sửa các thành phần giao diện
Bài 8. Hoàn tất ứng dụng

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com