Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Công nghệ 7 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn bài công nghệ 7 kntt bao gồm phần Mở đầu, Khám phá, Kết nối năng lực, Kết nối nghề nghiệp, Luyện tập, Thực hành, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Công nghệ 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

CHƯƠNG I – TRỒNG TRỌT

Bài 1. Giới thiệu về trồng trọt
Bài 2. Làm đất trồng cây
Bài 3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
Bài 4. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
Bài 5. Nhân giống vô tính cây trồng
Bài 6. Dự án trồng rau an toàn
Ôn tập Chương I

CHƯƠNG II – LÂM NGHIỆP

Bài 7. Giới thiệu về rừng
Bài 8. Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
Ôn tập Chương II

CHƯƠNG III – CHĂN NUÔI

Bài 9. Giới thiệu về chăn nuôi
Bài 10. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
Bài 11. Phòng và trị bệnh cho vật nuôi
Bài 12. Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ
Bài 13. Thực hành: Lập kế hoạch nuôi vật nuôi trọng gia đình
Ôn tập Chương III

CHƯƠNG IV – THỦY SẢN

Bài 14. Giới thiệu về thủy sản
Bài 15. Nuôi cá ao
Bài 16. Thực hành: Lập kế hoạch nuôi cá cảnh
Ôn tập Chương IV

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com