Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 11 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn giáo dục thể chất 11 kntt bao gồm phần Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 11 – BÓNG ĐÁ – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG

Chủ đề: Sử dụng các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất

PHẦN II. THỂ THAO TỰ CHỌN: BÓNG ĐÁ

Chủ đề 1: Những vấn đề chung

Bài 1. Vai trò và tác dụng của môn bóng đá đối với sự phát triển thể chất
Bài 2. Một số điều luật trong thi đấu bóng đá

Chủ đề 2: Kĩ thuật dẫn bóng

Bài 1. Kĩ thuật dẫn bóng bằng mu trong bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật dẫn bóng bằng mu ngoài bàn chân

Chủ đề 3. Kĩ thuật đá bóng

Bài 1. Kĩ thuật di chuyển đá bóng lăn sệt bằng lòng bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân

Chủ đề 4. Kĩ thuật dừng bóng

Bài 1. Kĩ thuật dừng bóng bổng bằng lòng bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật dừng bóng bổng bằng đùi

Chủ đề 5: Kĩ thuật đánh đầu

Bài 1. Kĩ thuật bật nhảy đánh đầu bằng trán giữa
Bài 2. Kĩ thuật tại chỗ dánh đầu bằng trán bên

Chủ đề 6. Kĩ thuật thủ môn

Bài 1. Kĩ thuật bắt bóng trung bình và bắt bóng bổng
Bài 2. Kĩ thuật ngả người bắt bóng lăn sệt

Chủ đề 7: Chiến thuật cá nhân

Bài 1. Chiến thuật tấn công cá nhân
Bài 2. Chiến thuật phòng thủ cá nhân

II. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 11 – BÓNG CHUYỀN – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Phần một. KIẾN THỨC CHUNG

Chủ đề: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Phần hai. THỂ THAO TỰ CHỌN – BÓNG CHUYỀN

Chủ đề 1: VAI TRÒ, TÁC DỤNG CỦA MÔN BÓNG CHUYỀN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT – MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN

Bài 1. Vai trò, tác dụng của môn Bóng chuyền đối với sự phát triển thể chất
Bài 2. Một số điều luật thi đấu môn Bóng chuyền

Chủ đề 2: KĨ THUẬT DI CHUYỂN VÀ CHUYỀN BÓNG

Bài 1. Kĩ thuật nhoài người đỡ bóng bằng một tay
Bài 2. Kĩ thuật chuyền bóng cao tay sau đầu

Chủ đề 3: KĨ THUẬT PHÁT VÀ ĐẬP BÓNG

Bài 1. Kĩ thuật phát bóng cao tay trước mặt
Bài 2. Kĩ thuật đập bóng xoay người

Chủ đề 4: CHIẾN THUẬT THI ĐẤU CƠ BẢN

Bài 1. Chiến thuật tấn công đội hình 2 – 4
Bài 2. Chiến thuật phòng thủ đôi hình số 6 tiến

III. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 11 – BÓNG RỔ – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Phần một. KIẾN THỨC CHUNG

Chủ đề: SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN, DINH DƯỠNG ĐỂ RÈN LUYỆN SỨC KHOẺ VÀ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Phần hai. THỂ THAO TỰ CHỌN – BÓNG RỔ

Chủ đề 1: VAI TRÒ, TÁC DỤNG CỦA MÔN BÓNG RỔ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT – CÁC TÌNH HUỐNG ĐƯỢC PHÁT BÓNG BIÊN VÀ NÉM PHẠT TRONG THI ĐẤU MÔN BÓNG RỔ

Bài 1: Vai trò, tác dụng của môn Bóng rổ đối với sự phát triển thể chất
Bài 2: Các tình huống được phát bóng biên và ném phạt trong thi đấu môn Bóng rổ

Chủ đề 2: KĨ THUẬT CHUYỀN BÓNG – NHẢY DỪNG BẮT BÓNG, XOAY CHÂN TRỤ – NHẢY NÉM RỔ

Bài 1: Kĩ thuật chuyền bóng một tay bên hông và hai tay trên đầu
Bài 2: Kĩ thuật nhảy dừng bắt bóng và xoay chân trụ
Bài 3: Kĩ thuật nhảy ném rổ một tay trên vai

Chủ đề 3: PHỐI HỢP ĐỘNG TÁC GIẢ DẪN BÓNG VÀ NÉM RỔ

Bài 1: Phối hợp động tác giả và kĩ thuật dẫn bóng
Bài 2: Kĩ thuật bước lên ném rổ và động tác giả trước khi ném rổ

Chủ đề 4: CHIẾN THUẬT THI ĐẤU CƠ BẢN

Bài 1: Chiến thuật tấn công phối hợp nhóm 2 – 3 người
Bài 2: Chiến thuật phòng thủ khu vực (thủ liên phòng)

IV. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 11 – CẦU LÔNG – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG

Chủ đề: Sử dụng các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất

PHẦN II. THỂ THAO TỰ CHỌN: CẦU LÔNG

Chủ đề 1. Vai trò và tác dụng cơ bản của môn cầu lông đối với sự phát triển thể chất. Một số điều luật thi đấu cầu lông

Bài 1. Vai trò và tác dụng cơ bản của môn Cầu lông đối với sự phát triển thể chất
Bài 2. Một số điều luật thi đấu cầu lông

Chủ đề 2. Kĩ thuật di chuyển

Bài 1. Kĩ thuật di chuyển tiến chéo
Bài 2. Kĩ thuật di chuyển lùi chéo

Chủ đề 3. Phối hợp kĩ thuật đánh cầu thấp tay

Bài 1. Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên phải đánh cầu thấp thuận tay
Bài 2. Phối hợp kĩ thuật di chuyển tiến chéo bên trái đánh cầu thấp trái tay

Chủ đề 4. Kĩ thuật bỏ nhỏ

Bài 1. Kĩ thuật bỏ nhỏ thuận tay
Bài 2. Kĩ thuật bỏ nhỏ trái tay

Chủ đề 5. Phối hợp kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay

Bài 1. Kĩ thuật bật nhảy đánh cầu cao thuận tay
Bài 2. Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải đánh cầu cao thuận tay
Bài 3. Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đánh cầu cao thuận tay

Chủ đề 6. Phối hợp kĩ thuật đập cầu thuận tay

Bài 1. Kĩ thuật bật nhảy đập cầu thuận tay
Bài 2. Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên phải đập cầu thuận tay
Bài 3. Phối hợp kĩ thuật di chuyển lùi chéo bên trái đập cầu thuận tay

Chủ đề 7: Chiến thuật thi đấu đơn

Bài 1. Chiến thuật giao cầu trong thi đấu đơn
Bài 2. Chiến thuật đánh cầu tấn công trong thi đấu đơn
Bài 3. Chiến thuật đánh cầu phòng thủ trong thi đấu đơn

V. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com