Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hóa học 10 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập hóa học 10 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Câu hỏi, Luyện tập, Vận dụng, Bài tập. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Hóa học 10 – Cánh Diều

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH
Bài 1. Nhập môn hóa học

Chủ đề 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Bài 2. Các thành phần của nguyên tử
Bài 3. Nguyên tố hóa học
Bài 4. Mô hình nguyên tử và orbital nguyên tử
Bài 5. Lớp, phân lớp và cấu hình electron

Chủ đề 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 6. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 7. Xu hướng biến đổi một số tính chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm
Bài 8. Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chủ đề 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 9. Quy tắc octet
Bài 10. Liên kết ion
Bài 11. Liên kết cộng hóa trị
Bài 12. Liên kết hydrogen và tương tác Van Der Waals

Chủ đề 4. PHẢN ỨNG OXI – HÓA KHỬ

Bài 13. Phản ứng oxi hóa – khử

Chủ đề 5. NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC

Bài 14. Phản ứng hóa học và enthalpy
Bài 15. Ý nghĩa và cách tính biến thiên enthalpy phản ứng hóa học

Chủ đề 6. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 16. Tốc độ phản ứng hóa học

Chủ đề 7. NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA (NHÓM HALOGEN)

Bài 17. Nguyên tố và đơn chất halogen
Bài 18. Hydrogen halide và hydrohalic acid

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com