Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc nội dung bài học kèm bài soạn đầy đủ và chi tiết nhất môn Ngữ văn 10 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn bài ngữ văn 10 cánh diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Ngữ văn 10 tập Một – Cánh Diều

Bài

Nội dung

Bài mở đầu Nội dung và cách học

Cấu trúc của sách Ngữ văn 10

1. Thần thoại và sử thi Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Hê-ra-clet đi tìm táo vàng

– Chiến thắng Mtao Mxây

● Thực hành đọc hiểu

Thần trụ trời

Ra-ma buộc tội

Thực hành tiếng Việt

Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội

Nói và nghe: Thuyết trình về một vấn đề xã hội

Tự đánh giá: Nữ Oa

Hướng dẫn tự học

2. Thơ Đường luật Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Cảm xúc mùa thu

– Tự tình

● Thực hành đọc hiểu

Câu cá mùa thu

Thực hành tiếng Việt

Viết: Viết báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề

Nói và nghe: Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề

Tự đánh giá: Tỏ lòng

Hướng dẫn tự học

3. Kịch bản chèo và tuồng Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Xúy Vân giả dại

– Mắc mưu Thị Hến

● Thực hành đọc hiểu

Thị Mầu lên chùa

Thực hành tiếng Việt

Viết: Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm

Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau

Tự đánh giá: Xử kiện

Hướng dẫn tự học

4. Văn bản thông tin Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội: một hằng số văn hóa Việt Nam

– Lễ hội Đền Hùng

● Thực hành đọc hiểu

Lễ hội dân gian đặc sắc của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận

Thực hành tiếng Việt

Viết

Viết bản nội quy, hướng dẫn nơi công cộng

Viết bài luận về bản thân

Nói và nghe: Thuyết trình và thảo luận về một địa chỉ văn hóa

Tự đánh giá: Lễ hội Ok Om Bok

Hướng dẫn tự học

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I

II. Soạn bài sgk Ngữ văn 10 tập Hai – Cánh Diều

Bài

Nội dung

5. Thơ văn Nguyễn Trãi Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Nguyễn Trãi – Cuộc đời và sự nghiệp

– Đại cáo bình Ngô

● Thực hành đọc hiểu

Gương báu khuyên răn

Thực hành tiếng Việt

Viết: Viết bài nghị luận về một vấn đề xã hội

Nói và nghe: Thuyết trình và thảo luận về một vấn đề xã hội

Tự đánh giá: Thư dụ Vương Thông lần nữa

Hướng dẫn tự học

6. Tiểu thuyết và truyện ngắn Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Kiêu binh nổi loạn

– Người ở bến sông Châu

● Thực hành đọc hiểu

Hồi trống Cổ Thành

Thực hành tiếng Việt

Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện

Nói và nghe: Giới thiệu đánh giá về một tác phẩm truyện

Tự đánh giá: Ngày cuối cùng của chiến tranh

Hướng dẫn tự học

7. Thơ tự do Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Đất nước

– Lính đảo hát tình ca trên đảo

● Thực hành đọc hiểu

– Đi trong hương tràm

– Mùa hoa mận

Thực hành tiếng Việt

Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ

Nói và nghe: Giới thiệu, đánh giá về một tác phẩm thơ

Tự đánh giá: Khoảng trời, hố bom

Hướng dẫn tự học

8. Văn bản nghị luận Kiến thức ngữ văn

Đọc

● Đọc hiểu văn bản

– Bản sắc là hành trang

– Gió thanh lay động cành cô trúc

● Thực hành đọc hiểu

Đừng gây tổn thương

Thực hành tiếng Việt

Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học

Nói và nghe: Giới thiệu, đánh giá vẻ đẹp của tác phẩm văn học

Tự đánh giá: “Phép mầu” kì diệu của văn học

Hướng dẫn tự học

Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com