Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài soạn, tóm tắt, miêu tả, phân tích, cảm nhận, thuyết minh, nghị luận,… đầy đủ các bài văn mẫu hay nhất Ngữ văn 10. Giúp các em hoc sinh học tốt môn Ngữ văn và ôn thi THPT Quốc gia. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Ngữ văn 10 Tập Một

Tuần

Soạn bài

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Vận nước (Quốc tộ)
Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng)
Hứng trở về (Quy hứng)

16

17

Thơ hai-cư của Ba-sô
Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc Lâu)
Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán)
Khe chim kêu (Điểu minh giản)

18


II. Ngữ văn 10 Tập Hai

Tuần

Soạn bài

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


Xem thêm:

Chúc các em học tốt Ngữ văn 10!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com