Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa toán lớp 10. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 10 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 10. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Đại Số 10

Chương I. Mệnh đề. Tập hợp

§1. Mệnh đề

§2. Tập hợp

§3. Các phép toán tập hợp

§4. Các tập hợp số

§5. Số gần đúng. Sai số

Ôn tập chương I: Mệnh đề. Tập hợp

Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai

§1. Hàm số

§2. Hàm số (y = ax + b)

§3. Hàm số bậc hai

Ôn tập chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chương III. Phương trình. Hệ phương trình

§1. Đại cương về phương trình

§2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

§3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Ôn tập chương III: Phương trình. Hệ phương trình

Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trình

§1. Bất đẳng thức

§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

§3. Dấu của nhị thức bậc nhất

§4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

§5. Dấu của tam thức bậc hai

Ôn tập chương IV: Bất đẳng thức. Bất phương trình.

Chương V. Thống kê

§1. Bảng phân bố tần số và tần suất

§2. Biểu đồ

§3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

§4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Ôn tập chương V: Thống kê

Chương VI. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

§1. Cung và góc lượng giác

§2. Giá trị lượng giác của một cung

§3. Công thức lượng giác

Ôn tập chương VI: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Ôn tập cuối năm Đại số 10


II. Sgk Hình Học 10

Chương I. Vectơ

§1. Các định nghĩa

§2. Tổng và hiệu của hai vectơ

§3. Tích của vectơ với một số

§4. Hệ trục tọa độ

Ôn tập Chương I: Vectơ

Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

§1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

§2. Tích vô hướng của hai vectơ

§3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Ôn tập Chương II: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

§1. Phương trình đường thẳng

§2. Phương trình đường tròn

§3. Phương trình đường Elip

Ôn tập Chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Ôn tập cuối năm Hình học 10


III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 10!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com