Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 9. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 9 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học SGK toán lớp 9 giúp các em luyện thi vào 10 hiệu quả. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


A. Sgk Toán 9 Tập Một


I. Giải bài tập sgk Toán 9 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba

§1. Căn bậc hai

§2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức \(\sqrt{A^2}=|A|\)

§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

§5. Bảng căn bậc hai

§6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

§7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

§8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

§9. Căn bậc ba

Ôn tập Chương I: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Chương II. Hàm số bậc nhất

§1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

§2. Hàm số bậc nhất

§3. Đồ thị của hàm số \(y = ax + b (a ≠ 0)\)

§4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

§5. Hệ số góc của đường thẳng \(y = ax + b (a ≠ 0)\)

Ôn tập Chương II: Hàm số bậc nhất

Phần Hình Học

Chương I. Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

§1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

§3. Bảng lượng giác

§4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

§5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
Ôn tập Chương I: Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

Chương II. Đường tròn

§1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

§2. Đường kính và dây của đường tròn

§3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

§4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

§5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

§6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

§7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

§8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Ôn tập Chương II: Đường tròn


II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 9 tập 1

1. Giải Bài Tập Toán 9 Tập 1 – Lê Nhứt

2. Hướng Dẫn Bài Tập Toán 9 Tập 1 – Nguyễn Đức Tấn

3. Để Học Tốt Toán 9 Tập 1 – Lê Hồng Đức


B. Sgk Toán 9 Tập Hai

I. Giải bài tập sgk Toán 9 Tập Hai


Phần Đại Số

Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

§3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

§4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

§5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

§6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)

Ôn tập Chương III: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số \(y = ax^2 (a ≠ 0)\). Phương trình bậc hai một ẩn

§1. Hàm số \(y = ax^2 (a ≠ 0)\)

§2. Đồ thị của hàm số \(y = ax^2 (a ≠ 0)\)

§3. Phương trình bậc hai một ẩn

§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

§5. Công thức nghiệm thu gọn

§6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

§8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Ôn tập Chương IV: Hàm số \(y = ax^2 (a ≠ 0)\). Phương trình bậc hai một ẩn

Phần Hình Học

Chương III. Góc với đường tròn

§1. Góc ở tâm. Số đo cung

§2. Liên hệ giữa cung và dây

§3. Góc nội tiếp

§4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

§5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

§6. Cung chứa góc

§7. Tứ giác nội tiếp

§8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

§9. Độ dài đường tròn, cung tròn

§10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Ôn tập Chương III: Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

§1. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

§2. Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

§3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Ôn tập Chương IV: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số

Phần Hình học


II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 9 tập 2

1. Giải Bài Tập Toán 9 Tập 2 – Lê Nhứt

2. Để Học Tốt Toán 9 Tập 2 – Lê Hồng Đức


C. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 9


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 9!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com