Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 12. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 12 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập giải tích và hình học SGK toán lớp 12, giúp các em ôn luyện thi THPT Quốc gia. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Giải Tích 12

Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

§1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

§2. Cực trị của hàm số

§3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

§4. Đường tiệm cận

§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Ôn tập chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Chương 2. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và Hàm số lôgarit

§1. Lũy thừa

§2. Hàm số lũy thừa

§3. Lôgarit

§4. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

§5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit

§6. Bất phương trình mũ và lôgarit

Ôn tập chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và Hàm số lôgarit

Chương 3. Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

§1. Nguyên hàm

§2. Tích phân

§3. Ứng dụng của tích phân trong hình học

Ôn tập Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

Chương 4. Số phức

§1. Số phức

§2. Cộng, trừ và nhân số phức

§3. Phép chia số phức

§4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Ôn tập Chương 4: Số phức

Ôn tập cuối năm Giải tích 12


II. Giải bài tập sgk Hình Học 12

Chương I. Khối đa diện

§1. Khái niệm về khối đa diện

§2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

§3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Ôn tập chương I: Khối đa diện

Chương II. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

§1. Khái niệm về mặt tròn xoay

§2. Mặt cầu

Ôn tập chương II: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Chương III. Phương pháp toạ độ trong không gian

§1. Hệ tọa độ trong không gian

§2. Phương trình mặt phẳng

§3. Phương trình đường thẳng trong không gian

Ôn tập chương III: Phương pháp toạ độ trong không gian

Ôn tập cuối năm Hình học 12

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 12


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 12!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com