Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Khoa Học Tự Nhiên 8 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập khoa học tự nhiên 8 kntt bao gồm phần Mở đầu, Hoạt động, Câu hỏi và Bài tập, Em có thể. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Khoa Học Tự Nhiên 8 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Bài 1 Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm

Chương I. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 2 Phản ứng hóa học
Bài 3 Mol và tỉ khối chất khí
Bài 4 Dung dịch và nồng độ
Bài 5 Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học
Bài 6 Tính theo phương trình hóa học
Bài 7 Tốc độ phản ứng và chất xúc tác

Chương II. MỘT SỐ HỢP CHẤT THÔNG DỤNG

Bài 8 Acid
Bài 9 Base, Thang pH
Bài 10 Oxide
Bài 11 Muối
Bài 12 Phân bón hóa học

Chương III. KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ ÁP SUẤT

Bài 13 Khối lượng riêng
Bài 14 Thực hành xác định khối lượng riêng
Bài 15 Áp suất trên một bền mặt
Bài 16 Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển
Bài 17 Lực đẩy Archimedes

Chương IV. TÁC DỤNG LÀM QUAY CỦA LỰC

Bài 18 Tác dụng làm quay của lực. Moment lực
Bài 19 Đòn bẩy và ứng dụng

Chương V. ĐIỆN

Bài 20 Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát
Bài 21 Dòng điện, nguồn điện
Bài 22 Mạch điện đơn giản
Bài 23 Tác dụng của dòng điện
Bài 24 Cường độ dòng điện và hiệu điện thế
Bài 25 Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế

Chương VI. NHIỆT

Bài 26 Năng lượng nhiệt và nhiệt năng
Bài 27 Thực hành đo năng lượng nhiệt bằng joulemeter
Bài 28 Sự truyền nhiệt
Bài 29 Sự nở vì nhiệt

Chương VII. SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI

Bài 30 Khái quát về cơ thể người
Bài 31 Hệ vận động ở người
Bài 32 Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người
Bài 33 Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người
Bài 34 Hệ hô hấp ở người
Bài 35 Hệ bài tiết ở người
Bài 36 Điều hòa môi trường trong của cơ thể người
Bài 37 Hệ thần kinh và các giác quan ở người
Bài 38 Hệ nội tiết ở người
Bài 39 Da và điều hòa thân nhiệt ở người
Bài 40 Sinh sản ở người

Chương VIII. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Bài 41 Môi trường và các nhân tố sinh thái
Bài 42 Quần thể sinh vật
Bài 43 Quần xã sinh vật
Bài 44 Hệ sinh thái
Bài 45 Sinh quyển
Bài 46 Cân bằng tự nhiên
Bài 47 Bảo vệ môi trường

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com