Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài soạn bài hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 ctst bao gồm phần Khám phá – Kết nối kinh nghiệm, Rèn luyện kĩ năng, Vận dụng – Mở rộng, Tự đánh giá. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 – Chân Trời Sáng Tạo

Chủ đề 1 Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới
Chủ đề 2 Chăm sóc cuộc sống cá nhân
Chủ đề 3 Xây dựng tình bạn, tình thầy trò
Chủ đề 4 Nuôi dưỡng quan hệ gia đình
Chủ đề 5 Kiểm soát chi tiêu
Chủ đề 6 Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện
Chủ đề 7 Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam
Chủ đề 8 Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí
Chủ đề 9 Tôn trọng người lao động
Tạm biệt lớp 6

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com