Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Vật lí 10 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập vật lí 10 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức, kĩ năng, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Vật lí 10 – Cánh Diều

Bài mở đầu: GIỚI THIỆU MỤC ĐÍCH HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ

CHỦ ĐỀ 1. MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG

1. Tốc độ, độ dịch chuyển và vận tốc
2. Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian. Độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp
3. Gia tốc và đồ thị vận tốc – thời gian
4. Chuyển động biến đổi
BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 1

CHỦ ĐỀ 2. LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNG

1. Lực và gia tốc
2. Một số lực thường gặp
3. Ba định luật Newton về chuyển động
4. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng
5. Tổng hợp và phân tích lực
6. Mômen lực. Điều kiện cân bằng của vật
BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 2

CHỦ ĐỀ 3. NĂNG LƯỢNG

1. Năng lượng và công
2. Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 3

CHỦ ĐỀ 4. ĐỘNG LƯỢNG

1. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng
2. Động lượng và năng lượng trong va chạm
BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 4

CHỦ ĐỀ 5. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN VÀ BIẾN DẠNG

1. Chuyển động tròn
2. Sự biến dạng
BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 5

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com