Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hóa học 10 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài giải bài tập hóa học 10 ctst bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng, Bài tập. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Hóa học 10 – Chân Trời Sáng Tạo

MỞ ĐẦU

Bài 1. Nhập môn hóa học

CHƯƠNG 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Bài 2. Thành phần của nguyên tử
Bài 3. Nguyên tố hóa học
Bài 4. Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 5. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm
Bài 7. Định luật tuần hoàn – Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 8. Quy tắc octet
Bài 9. Liên kết ion
Bài 10. Liên kết cộng hóa trị
Bài 11. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Bài 12. Phản ứng oxi hóa – khử và ứng dụng trong cuộc sống

CHƯƠNG 5. NĂNG LƯỢNG HÓA HỌC

Bài 13. Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học
Bài 14. Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

CHƯƠNG 6. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 15. Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng
Bài 16. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học

CHƯƠNG 7. NGUYÊN TỐ NHÓM VIIA – HALOGEN

Bài 17. Tính chất vật lí và hóa học các đơn chất nhóm VIIA
Bài 18. Hydrogen halide và một số phản ứng của ion halide

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com