Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Công nghệ 8 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn bài công nghệ 8 kntt bao gồm phần Mở đầu, Khám phá, Kết nối năng lực, Kết nối nghề nghiệp, Luyện tập, Thực hành, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Công nghệ 8 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

CHƯƠNG I. VẼ KĨ THUẬT

Bài 1. Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
Bài 2. Hình chiếu vuông góc
Bài 3. Bản vẽ chi tiết
Bài 4. Bản vẽ lắp
Bài 5. Bản vẽ nhà
Ôn tập Chương I

CHƯƠNG II. CƠ KHÍ

Bài 6. Vật liệu cơ khí
Bài 7. Truyền và biến đổi chuyển động
Bài 8. Gia công cơ khí bằng tay
Bài 9. Ngành nghề tỏng lĩnh vực cơ khí
Bài 10. Dự án: Gia công chi tiết bằng dụng cụ cầm tay
Ôn tập Chương II

CHƯƠNG III. AN TOÀN ĐIỆN

Bài 11. Tai nạn điện
Bài 12. Biện pháp an toàn điện
Bài 13. Sơ cứu người bị tai nạn điện
Ôn tập Chương III

CHƯƠNG IV. KĨ THUẬT ĐIỆN

Bài 14. Khái quát về mạch điện
Bài 15. Cảm biến và mô đun cảm biến
Bài 16. Mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến
Bài 17. Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện
Ôn tập Chương IV

CHƯƠNG V. THIẾT KẾ KĨ THUẬT

Bài 18. Giới thiệu về thiết kế kĩ thuật
Bài 19. Các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật
Bài 20. Dự án: Thiết kế hệ thống tưới cây tự động
Ôn tập Chương V

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com