Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tin học 7 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập tin học 7 cánh diều bao gồm phần Khởi động, Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng, Câu hỏi tự kiểm tra. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tin học 7 – Cánh Diều

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

SƠ LƯỢC VỀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH

KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Bài 1. Thiết bị vào – ra cơ bản cho máy tính cá nhân
Bài 2. Các thiết bị vào – ra
Bài 3. Thực hành với các thiết bị vào – ra
Bài 4. Một số chức năng của hệ điều hành
Bài 5. Thực hành khám phá trình quản lí hệ thống tệp
Bài 6. Thực hành thao tác với tệp và thư mục

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

MẠNG XÃ HỘI VÀ MỘT SỐ KÊNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN THÔNG DỤNG TRÊN INTERNET

Bài 1. Giới thiệu mạng xã hội
Bài 2. Thực hành sử dụng mạng xã hội
Bài 3. Trao đổi thông tin trên mạng xã hội

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

VĂN HÓA ỨNG XỬ QUA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG SỐ

Bài 1. Ứng xử có văn hoá khi giao tiếp qua mạng
Bài 2. Ứng xử tránh rủi ro trên mạng

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN

Bài 1. Làm quen với bảng tính điện tử
Bài 2. Làm quen với trang tính
Bài 3. Làm quen với trang tính (tiếp theo)
Bài 4. Định dạng hiển thị dữ liệu số
Bài 5. Định dạng số tiền và ngày tháng
Bài 6. Thực hành lập sổ theo dõi thu chi cá nhân
Bài 7. Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu
Bài 8. Sử dụng các hàm có sẵn
Bài 9. Định dạng trang tính và in
Bài 10. Thực hành tổng hợp
Bài 11. Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính
Bài 12. Tạo bài trình chiếu
Bài 13. Thực hành định dạng trang chiếu
Bài 14. Thêm hiệu ứng cho trang chiếu
Bài 15. Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

MỘT SỐ THUẬT TOÁN SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM CƠ BẢN

Bài 1. Tìm kiếm tuần tự
Bài 2. Tìm kiếm nhị phân
Bài 3. Sắp xếp chọn
Bài 4. Sắp xếp nổi bọt
Bài 5. Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com