Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn bài hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 cánh diều bao gồm phần Mục tiêu, Đánh giá cuối chủ đề. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – Cánh Diều

Chủ đề 1:

MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG

Xây dựng truyền thống nhà trường


Xây dựng và gìn giữ tình bạn


Phòng, tránh bắt nạt học đường

Chủ đề 2:

PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Điều chỉnh cảm xúc của bản thân


Bảo vệ quan điểm của bản thân

Chủ đề 3:

SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM

Trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh


Trách nhiệm với chi tiêu cá nhân

Chủ đề 4:

LÀM CHỦ BẢN THÂN

Tự chủ trong các mối quan hệ


Kĩ năng từ chối

Chủ đề 5:

EM VÀ CỘNG ĐỒNG

Hành trình nhân ái


Hòa nhịp cùng cộng đồng

Chủ đề 6:

GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

Yêu thương, tôn trọng các thành viên trong gia đình


Sinh hoạt trong gia đình

Chủ đề 7:

THIÊN NHIÊN QUANH TA

Nét đẹp quê hương


Tuyên truyền phòng chống thiên tai

Chủ đề 8:

NGHỀ NGHIỆP TRONG XÃ HỘI HIỆN TẠI

Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại


Hành trang nghề nghiệp tương lai

Chủ đề 9:

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Kế hoạch học tập hướng nghiệp


Kế hoạch kinh doanh của em


II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com