Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Công nghệ 11 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn bài công nghệ 11 kntt bao gồm phần Mở đầu, Khám phá, Luyện tập, Thực hành, Vận dụng, Câu hỏi. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Công nghệ 11 – CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chương I – Giới thiệu chung về chăn nuôi

Bài 1. Vai trò và triển vọng của chăn nuôi
Bài 2. Vật nuôi và phương thức chăn nuôi

Chương II – Công nghệ giống vật nuôi

Bài 3. Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi
Bài 4. Chọn giống vật nuôi
Bài 5. Nhân giống vật nuôi
Bài 6. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống vật nuôi

Chương III – Công nghệ thức ăn chăn nuôi

Bài 7. Thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi
Bài 8. Sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi
Bài 9. Bảo quản thức ăn chăn nuôi
Bài 10. Thực hành: Chế biến, bảo quản thức ăn cho vật nuôi

Chương IV – Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Bài 11. Vai trò của phòng, trị bệnh trong chăn nuôi
Bài 12. Một số bệnh phổ biến ở lợn và biện pháp phòng, trị
Bài 13. Một số bệnh phổ biến ở gia cầm và biện pháp phòng, trị
Bài 14. Một số bệnh phổ biến ở trâu, bò và biện pháp phòng, trị
Bài 15. Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Chương V – Công nghệ chăn nuôi

Bài 16. Chuồng nuôi và biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi
Bài 17. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
Bài 18. Chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP
Bài 19. Chăn nuôi công nghệ cao
Bài 20. Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi

Chương VI – Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Bài 21. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
Bài 22. Xử lí chất thải chăn nuôi

II. Soạn bài sgk Công nghệ 11 – CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN MỘT – CƠ KHÍ CHẾ TẠO

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Bài 1. Khái quát về cơ khí chế tạo
Bài 2. Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí chế tạo
Tổng kết Chương I

CHƯƠNG II. VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Bài 3. Tổng quan về vật liệu cơ khí
Bài 4. Vật liệu kim loại và hợp kim
Bài 5. Vật liệu phi kim loại
Bài 6. Vật liệu mới
Tổng kết Chương II

CHƯƠNG III. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CƠ KHÍ

Bài 7. Khái quát về gia công cơ khí
Bài 8. Một số phương pháp gia công cơ khí
Bài 9. Quy trình công nghệ gia công chi tiết
Bài 10. Dự án: Chế tạo sản phẩm bằng phương pháp gia công cắt gọt
Tổng kết Chương III

CHƯƠNG IV. SẢN XUẤT CƠ KHÍ

Bài 11. Quá trình sản xuất cơ khí
Bài 12. Dây chuyển sản xuất tự động với sự tham gia của robot
Bài 13. Tự động hóa quá trình sản xuất dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Bài 14. An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí
Tổng kết Chương IV

PHẦN HAI – CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

CHƯƠNG V. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Bài 15. Khái quát về cơ khí động lực
Bài 16. Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí động lực
Tổng kết Chương V

CHƯƠNG VI. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài 17. Đại cương về động cơ đốt trong
Bài 18. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong
Bài 19. Các cơ cấu trong động cơ đốt trong
Bài 20. Các hệ thống trong động cơ đốt trong
Tổng kết Chương VI

CHƯƠNG VII. Ô TÔ

Bài 21. Khái quát chung về ô tô
Bài 22. Hệ thống truyền lực
Bài 23. Bánh xe và hệ thống treo
Bài 24. Hệ thống lái
Bài 25. Hệ thống phanh và an toàn khi tham gia giao thông
Tổng kết Chương VII

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com